Leterme I wil vertrouwen versterken met haalbare plannen

Premier Leterme legt zijn regeerverklaring af in een nokvolle Kamer
Premier Leterme legt zijn regeerverklaring af in een nokvolle Kamer

Niet met mooie woorden, niet met loze beloftes, maar met haalbare en herkenbare plannen wil Leterme I het vertrouwen van de mensen in de politiek versterken. Dat heeft kersvers premier Yves Leterme vandaag in de Kamer in zijn regeerverklaring gezegd. Gezonde overheidsfinanciën, investeren in de toekomst en een sterker sociaaleconomisch model worden voor de regering prioritair.

Verhofstadt bedankt
Voor een bomvol halfrond en overvolle tribunes legde Leterme zijn eerste federale regeerverklaring af. Hij begon zijn speech met een woord van dank voor ex-minister van Werk Josly Piette en vooral ex-premier Guy Verhofstadt.

Volgens de eerste minister waren de voorbije maanden geen verloren maanden. Ze hebben duidelijk gemaakt dat er nieuw evenwicht nodig is tussen de gemeenschappen, gewesten en de federale staat, zei Leterme. Hij voegde er nog aan toe dat er tegen midden juli een tweede ronde in de staatshervorming moet komen.

"Vertrouwen moet je verdienen"
Leterme overliep minutieus alle maatregelen die in het regeerakkoord zijn ingeschreven en in de begroting 2008 werden afgesproken.
"Vertrouwen kan je niet afkondigen, vertrouwen moet je verdienen. De regering wil daarom het vertrouwen van de mensen in de politiek versterken. Niet met mooie woorden en loze beloftes, maar met haalbare plannen en herkenbare daden (...)"

"Daarom zullen wij concrete maatregelen nemen om ons economisch draagvlak te verstevigen en onze sociale bescherming te versterken. Daarom zullen wij investeren in kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg en in een gezond leefmilieu. Daarom zullen wij de veiligheid van de burgers verzekeren en de dienstverlening van de overheid verbeteren", luidde het.

"Niet alles tegelijk"
Aangezien de economie het niet al te schitterend doet en de budgettaire situatie er niet al te rooskleurig uitziet, zal niet alles kunnen en zeker niet alles tegelijk, poneerde de premier. Hij pleitte voor voorzichtigheid en waarschuwde voor budgettaire avonturen.
Net zoals Verhofstadt dat de voorbije jaren deed, riep Leterme de oppositie op ook ideeën te leveren. "Elk constructief voorstel zullen wij op zijn waarde en zijn haalbaarheid beoordelen, binnen de krijtlijnen van ons beleidsprogramma en begrotingsruimte", zei Leterme.

"Moed nodig"
De premier besloot zijn verklaring met het voornemen om voor een betere toekomst te zorgen. "Als we daar de moed hebben daar samen naar te streven, daar samen en solidair voor te werken, daar samen voor te strijden, dan wordt wat onmogelijk lijkt mogelijk."

Leterme kreeg van de meerderheid een luid applaus. Zoals het moet, diende hij meteen na zijn verklaring een motie van vertrouwen in. Daarover wordt ten vroegste zaterdagnamiddag gestemd.

Opvolgers
Bij het begin van de plenaire zitting legden al een aantal opvolgers van de nieuwe ministers de eed af. Het gaat om Sofie Staeraeve (opvolger van Vincent Van Quickenborne, Open Vld), Georges Dallemagne (opvolger van Joëlle Milquet, cdH), Marie-Martine Schyns (opvolgster van Melchior Wathelet, cdH), Olivier Destrebecq (opvolger van Olivier Chastel, MR) en Xavier Baeselen (opvolger van Bernard Clerfayt, MR).

"Meer vrouwen!"
Tijdens deze eedafleggingen ontvouwden een aantal CD&V-vrouwen van Vrouw en Maatschappij een reeks spandoeken met het opschrift 'Meer vrouwen in de regering' of 'Meer vriendinnen in de regering'. In de nieuwe regering zitten zes vrouwelijke ministers en een vrouwelijke staatssecretaris. Alle nieuwe regeringsleden waren vandaag aanwezig tijdens het debat over de regeerverklaring, behalve Frédéric Laloux, de kersverse staatssecretaris voor Armoedebestrijding. (belga/svm)

Leterme verlaat het spreekgestoelte
Leterme verlaat het spreekgestoelte