Leterme: "Geen woorden, maar verifieerbare daden"

UNKNOWN

"Dit is een realistisch regeerakkoord, waarbij we rekening houden met de economische omgeving en de budgettaire situatie. Geen beloftes, maar verifieerbare daden." Dat heeft premier Yves Leterme in de Kamer verklaard in zijn repliek na het kamerdebat. Hij wil nu stap voor stap het vertrouwen herstellen.

Gedreven
Het was een gedreven eerste minister die na alle tussenkomsten in het debat het spreekgestoelte besteeg. Hij benadrukte dat de roeping van zijn regering erin bestaat om de "niet evidente startpositie gaandeweg om te buigen tot een beleid ten dienste van de bevolking". De premier overliep nog eens de krachtlijnen van zijn regeerakkoord en besloot daaruit dat dat een duidelijke richting aangeeft, "ambitieus in visie en doelstellingen".

Budgettaire voorzichtigheid
Leterme verdedigde zich tevens tegen de kritiek op het vage akkoord en de vele beloftes die erin worden gedaan. Een vergelijking met de vorige regeerakkoorden leerde hem dat deze tekst niet minder concreet of meer vrijblijvend is. Bovendien is de houding ingegeven vanuit budgettaire voorzichtigheid, luidde het. "Je moet ook rekening houden met de economische conjunctuur op wereldvlak. Wij zijn geen eiland, maar een open economie. De groei is dalende en de inflatie trekt aan. We mogen niet de fout maken geld uit te geven dat er niet is. We maken nu duidelijke keuzes, maar de invulling volgt later", dixit Leterme.

Geen woorden, maar daden
Met het akkoord over de begroting 2008 en de daaruitvolgende programmawet die na de vakantie in de Kamer zal worden besproken, trachtte de premier aan te tonen dat het voor de regering geen woorden, maar daden is. Hij verwees daarvoor naar de nieuwe maatregelen uit de begroting, die samen goed zijn voor 320 miljoen euro. "Dit zijn geen beloftes, maar realiteit".

Nood aan staatshervorming
Leterme beklemtoonde ook nogmaals dat het land nood heeft aan een verdere, evenwichtige staatshervorming. Hij verdedigde het eerste pakket met communautaire maatregelen. "De balans van de dialoog, ook met de andere partijen (de oppositiepartijen sp.a en de groenen, nvdr), is positief. We gaan die weg blijven volgen".

Communautair pakket
Dat er tegen midden juli een akkoord moet zijn over een tweede, groter communautair pakket is volgens Leterme geen uitvinding, maar een gezamenlijke wil. "De regering zal hier staan met een verklaring over een tweede pakket. Dit is geen dreiging, maar politieke afspraak", klonk het.

"Richting is duidelijk"
"De richting is duidelijk. Er worden duidelijke keuzes gemaakt. Wij zijn klaar om aan het werk te gaan. Dag na dag, ministerraad na ministerraad, gaan we het vertrouwen herstellen en zorgen dat de politiek ten dienste staat van de mensen", besloot de kersverse eerste minister, die voor zijn speech op veel bijval kon rekenen op de meerderheidsbanken. (belga/tdb)

UNKNOWN