Leterme en ministers verdedigen verlenging missie in Afghanistan

UNKNOWN
De beslissing van het kernkabinet om de Afghanistanmissie te verlengen tot eind 2011 werd in de Kamer verdedigd door premier Leterme en de ministers Vanackere (CD&V), Turtelboom (Open Vld), De Crem (CD&V) en Michel (MR). De oppositie blijft erbij dat de keuze voor een hoofdzakelijk militaire inzet in Afghanistan nutteloos en vruchteloos is.

De beslissing om Belgische militairen tot eind 2011 in Afghanistan te houden, lokte veel protest uit bij de oppositiepartijen. "Er was geen voorafgaand evaluatiedebat in het parlement", klonk het bij Groen!. "België gaat plat op de buik voor de NAVO", riep sp.a.

Hoewel premier Leterme dat laatste vandaag met klem ontkende en benadrukte dat de regering niet inging op een vraag voor meer troepen, veranderde de oppositie niet van mening.

'Dovemansdebat'
DOp de kritiek dat er geen visie schuilt achter de Belgische strategie in Afghanistan repliceerde De Crem dat het maandag ging om een "dovemansdebat". De oppositie komt volgens hem al jaren met dezelfde tegenargumenten, maar zonder een alternatieve visie aandraven.

Dat er een gebrek aan voorafgaande evaluatie zou geweest zijn, vond Buitenlandminister Vanackere een holle bewering. "Onze diplomatieke post houdt regelmatig punctuele rapporten bij; onze ministers doen veelvuldig terreinbezoeken; we onderhouden diplomatieke contacten op hoog niveau; we nemen deel aan EU-raden, conferenties en debatten in het Belgische parlement". Hij wees Groen!-Kamerlid De Vriendt erop dat hij nooit een schriftelijk evaluatierapport beloofde.

Internationale strategie
Vervolgens verzekerde hij de parlementsleden dat de beslissing kadert in een internationale transmissiestrategie, die Afghanistan almaar meer wil overlaten aan de Afghanen. "Ons land kiest voor een civiel-militaire aanpak, maar de veiligheid is een voorwaarde", klonk het. "Voor de militaire inzet is het nettobudget voor 2010 geraamd op 53 miljoen euro, voor 2011 naar verwachting 51,6 miljoen", aldus Defensieminister De Crem.

Verzoeningsfonds
De Vriendt herhaalde dat de kloof tussen het budget voor militaire inzet (109 miljoen euro bruto) en civiele inzet (12 miljoen euro in 2010 en 13 miljoen euro in 2011) veel te groot is. Hij vergeleek: "Nederland zet 90 miljoen euro in voor wederopbouw. België besteedt slechts 1,3 procent van de totale ontwikkelingshulp in Afghanistan". Hij zei te betreuren dat België niet kiest voor een alternatieve strategie en beslist heeft om niet bij te dragen tot het verzoeningsfonds. Het geld van dat zogenaamde 'Trust fund' is voorzien om - op vraag van Afghaans president Karzai - gematigde Talibanstrijders over te halen het geweld te beëindigen.

Volgens Vanackere heeft de Belgische regering via diplomatieke contacten laten weten dat ze het verzoeningsfonds niet afkeurt, maar dat België er voorlopig niet toe bijdraagt "omdat de contouren ervan nog niet te zien zijn".

Tot slot kon de Buitenlandminister meedelen dat de diplomatie in Afghanistan versterkt wordt via de instelling van een ambassadeur.
(belga/tw)