Leterme CD&V-boegbeeld af, Thyssen kopvrouw campagne

Ontslagnemend premier Yves Leterme heeft vandaag aangekondigd dat partijvoorzitster Marianne Thyssen het onbetwiste boegbeeld van de CD&V wordt bij de komende verkiezingen en de Senaatslijst zal trekken. Leterme zelf zal op vraag van Thyssen de Kamerlijst in West-Vlaanderen trekken. De beslissing werd unaniem aanvaard door het partijbestuur, klonk het op een druk bijgewoonde persconferentie in de Kamer.

Leterme wees erop dat hij sinds 2001 als fractieleider in de Kamer, vervolgens als partijvoorzitter het beste van zichzelf gegeven heeft. Hij toonde zich dankbaar voor de kansen die hij van zijn partij gekregen heeft, die hij naar eigen zeggen benut heeft in de Vlaamse en federale regering.
 
"De afgelopen drie jaar is er heel wat gerealiseerd - niet alles was B-H-V -, ook door Vlaams minister-president Kris Peeters, Herman Van Rompuy, Jean-Luc Dehaene en Jo Vandeurzen. Ik ben de enige die zich aan de kiezer zal voorstellen", aldus nog Yves Leterme.
 
Verantwoordelijkheid opnemen
Hij zei zijn verantwoordelijkheid te willen opnemen tijdens de verkiezingen, maar in het licht van de politieke crisis van de afgelopen weken, wil hij het ook op zich nemen dat de inspanningen niet tot resultaten hebben geleid. "Daarom ben ik bij de volgende verkiezingen geen kopman op de Senaatslijst, maar wordt Marianne Thyssen de onbetwiste nummer één van de christendemocraten bij de komende verkiezingen." Leterme zelf zal zich engageren op de plaats en functie die de partij hem toewijst.
 
Marianne Thyssen maakte meteen duidelijk wat dit inhoudt: Yves Leterme zal de West-Vlaamse Kamerlijst trekken. De voorzitster zei dat ze de verantwoordelijkheid niet uit de weg wilde gaan en aanvaard heeft om het partijboegbeeld voor de verkiezingen te worden. Ze erkende dat het geen gemakkelijke verkiezingen worden voor CD&V, maar de partij kan die opdracht aan "met de kracht van de overtuiging en met een sterke ploeg".
 
Grondige staatshervorming
CD&V staat voor haar niet voor het einde van België, maar voor een grondige staatshervorming, niet voor chaos maar voor verantwoordelijkheid, niet voor extremisme maar voor redelijkheid. De partij is "vastberaden, Vlaams, trots op het verleden en heeft vertrouwen in de toekomst", aldus nog de voorzitster.
 
Thyssen dankte Yves Leterme uitdrukkelijk voor de inspanningen die hij voor de partij geleverd heeft. Hij was de architect van de partij die erin geslaagd is de CD&V uit de oppositie te halen. Dat hij nu een stap opzij zet, getuigt volgens Marianne Thyssen van heel grote klasse. Ze verzekerde tot slot dat Yves Leterme voor, tijdens en na de verkiezingen een belangrijke rol zal spelen binnen CD&V. (belga/adv)