Lessen godsdienst en zedenleer moeten blijven: “We vragen behoud twee lestijden per week”

Getty Images
De Erkende Instanties en Vereniging Levensbeschouwelijke Vakken (LBV) vragen met het oog op de verkiezingen van 26 mei het behoud van het levensbeschouwelijk onderwijs op basis van minimaal twee lestijden per week, en dit zowel in het basis- als het secundair onderwijs.

"Onze samenleving wordt al eeuwen gedragen door verschillende levensbeschouwingen", stelt LBV in haar memorandum dat ze vandaag publiek maakt. "De scheiding van Kerk en Staat heeft nooit de bedoeling gehad levensbeschouwing uit de publieke ruimte te bannen, maar wel om de vrije meningsuiting te garanderen. Het is dan ook niet vreemd dat in onze grondwet een juridisch kader is uitgewerkt voor het inrichten van de levensbeschouwelijke vakken gebaseerd op de vrije keuze van de ouders uit één van de vakken ingericht door de erkende levensbeschouwingen.”

De zeven Erkende Instanties en Vereniging garanderen de kwaliteit van het levensbeschouwelijk onderwijs door regelmatige actualisering van de leerplannen en de ondersteuning door de inspecteurs-adviseurs. "In deze superdiverse samenleving leveren zij zo een onvervangbare bijdrage aan de ontwikkeling van een actief pluralistisch Vlaanderen", besluit het memorandum van LBV.

In het Vlaamse basisonderwijs en middelbaar onderwijs samen volgen 699.757 leerlingen rooms-katholieke godsdienst, 114.916 leerlingen niet-confessionele zedenleer, 66.237 leerlingen islamitische godsdienst, 7.339 protestants-evangelische godsdienst, 2.111 Israëlitische godsdienst, 2.012 orthodoxe godsdienst en 42 leerlingen tot slot volgen anglicaanse godsdienst.
4 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • marc castermans

  Deze lessen horen niet thuis binnen het lestijdenpakket, maar erbuiten. Wie deze of gene godsdienst wenst te volgen kan dit perfect buiten de schoolmuren. Ten eerste winst van twee lestijden binnen het lestijdenpakket en de vrijheid voor leerlingen (ouders) om dit al dan niet te volgen.

 • Joske Vermeulen

  Neen, godsdienst hoort thuis in de privé feer.geef in de plaats 2 uur burgerlijke wet. Iedere Belg hoort de wet te kennen maar er wordt niet over onderwezen!!!

 • Elsie Duppont

  Dringend tijd om dat af te schaffen. Die 2 uur kunnen veel nuttiger besteed worden.

 • Jonny Van den Bruel

  Mocht men een bevraging doen bij directies in G.O en gemeentescholen, dan zal wellicht 99% voorstander zijn van één nieuw vak, cultuurbeschouwing, en de afschaffing van LBV. Tal van voordelen: enorme besparing voor de overheid, want nu soms klassen van 1 of 2 leerlingen én tot 7 extra lokalen nodig, kennismaking met alle culturen, extra leerkrachten ter beschikking voor het reguliere onderwijs, héél veel uren bespaard bij het opstellen van soms onmogelijke lessenroosters, ...