Leo Delcroix in het vizier van justitie voor Expo Shanghai

BELGA
De manier waarop Leo Delcroix de openbare aanbestedingen heeft beheerd voor de Wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai, wordt onderzocht door justitie. Dat schrijft de Franstalige krant L'Echo. Volgens de krant werd er vorig jaar een huiszoeking uitgevoerd op de FOD Economie, waar Delcroix als regeringscommissaris zijn bureau heeft.

Het was bekend dat het Rekenhof zware kritiek had op de manier waarop Delcroix de Expo in Shanghai heeft georganiseerd. Het Rekenhof oordeelde dat er zo veel regels met de voeten waren getreden "dat een controle van de financiën gewoon onmogelijk was". Onder meer de wet op de openbare aanbestedingen was niet correct nageleefd, en de boekhouding was een zootje. De FOD Economie was verantwoordelijk voor de controle, maar zou dat onvoldoende hebben gedaan, oordeelde het Rekenhof.

Volgens de krant L'Echo zou ook het parket van Tongeren een onderzoek voeren naar het beheer van de openbare aanbestedingen voor de Expo van Shanghai.

Delcroix werd ondanks de kritiek van het Rekenhof opnieuw aangesteld als regeringscommissaris voor de Wereldtentoonstelling in Milaan, die dit jaar plaatsvindt.

"Geen verdachte in onderzoek"
Leo Delcroix laat intussen via zijn raadsman Jan Swennen weten dat hij geen verdachte is in het onderzoek naar vermeende onregelmatigheden inzake openbare aanbestedingen. Namens Delcroix meldt advocaat Swennen dat het bekend is dat er een onderzoek lopende is. "Aan het onderzoek verleent mijn cliënt bovendien zijn volledige medewerking. Leo Delcroix werd tot dusver evenwel nooit verhoord omtrent welke beweerde onregelmatigheid dan ook inzake openbare aanbestedingen, en hij is nu ook geen verdachte in dat onderzoek. Hij ziet de verdere voortgang van het onderzoek met vertrouwen tegemoet", aldus Swennen. De advocaat geeft geen verdere commentaar.