Legerchef Van Daele steekt Belgische troepen hart onder de riem

UNKNOWN

Legerchef August Van Daele is op bezoek bij de Belgische troepen ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten. Het gaat mogelijk om het laatste bezoek in Van Daeles carrière. Dat is uit militaire bron vernomen.

Kaboel
Het bezoek start in Afghanistan. De Chef Defensie (CHOD), wiens mandaat officieel woensdag om middernacht afloopt, kwam deze namiddag aan in Kaboel, waar zowat 300 Belgische militairen instaan voor de bescherming van de nationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad. 's Avonds stond een ontmoeting op het programma met de militairen die er vier maanden op missie zijn.

Kandahar
Morgen gaat generaal Van Daele naar Kandahar in het zuiden van Afghanistan, waar een honderdtal militairen en vier F-16's zijn gestationeerd. Nadien trekt hij naar Koendoez in het noorden, waar een twintigtal Belgen deel uitmaakt van een provinciaal wederopbouwteam ("Provincial Reconstruction Team" PRT).

Tsjaad
Woensdag gaat Van Daele, na een korte tussenlanding in Libanon, naar Tsjaad om vervolgens terug te keren naar Libanon. In Tsjaad werken ongeveer 80 Belgen mee aan de Europese operatie EUFOR Tchad-RCA, die een veilige omgeving wil creëren in de regio's nabij de Soedanese provincie Darfoer.

Libanon
Donderdag dan bezoekt de generaal het Belgische contingent van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), ongeveer 335 blauwhelmen. In februari zullen er dat nog 220 zijn, door de terugtrekking van het hospitaal in Tibnin.

Kosovo
Op de terugweg stopt Van Daele in Kosovo, waar ongeveer 200 Belgen deel uitmaken van de internationale troepenmacht onder leiding van de NAVO in Kosovska Mitrovica (KFOR).

Chef Defensie ad interim
Bij zijn aankomst in Brussel donderdagavond is Van Daele mogelijk Chef Defensie af. De regering is het nog niet eens over een opvolger. Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) zal tussen nu en woensdag een Chef Defensie "ad interim" aanduiden. Volgens bronnen zou het in principe gaan om de luitenant-generaal met de meeste anciënniteit, Jacques De Winter, de huidige chef van de Algemene Directie "Material Resources". (belga/dea)