Leerlingen voortaan ook langs psycholoog tijdens medisch onderzoek

Het onderzoek zelf gaat zich meer focussen op de mentale gezondheid van het kind. De kinderen en jongeren worden ook niet langer alleen bevraagd door artsen, maar ook door maatschappelijke werkers en psychologen.
Thinkstock Het onderzoek zelf gaat zich meer focussen op de mentale gezondheid van het kind. De kinderen en jongeren worden ook niet langer alleen bevraagd door artsen, maar ook door maatschappelijke werkers en psychologen.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits steekt het medisch onderzoek op school in een nieuw jasje. Vanaf volgend schooljaar zal elke leerling vijf in plaats van zeven keer gecheckt worden, maar er komt meer aandacht voor het psychologische welbevinden. Ouders worden aangemoedigd om op drie onderzoeken aanwezig te zijn.

Iedereen houdt wel herinneringen over aan het medisch onderzoek uit de schooltijd - het ietwat nerveuze wachten tot het jóuw beurt is om in ondergoed op de weegschaal te gaan staan of een oogtest te ondergaan. Vanaf volgend schooljaar ziet het onderzoek er echter anders uit, zo heeft de Vlaamse regering beslist. Ten eerste moeten de leerlingen er geen zeven keer meer naartoe, maar slechts vijf maal: in de eerste kleuterklas, in het eerste, vierde en zesde leerjaar en in het derde middelbaar.

Mentale gezondheid

Het onderzoek zelf gaat zich meer focussen op de mentale gezondheid van het kind. "Leerlingen kunnen er vragen stellen rond psychisch welzijn, bijvoorbeeld over hun geaardheid of als ze zich zwaarmoedig voelen", zegt minister Crevits (CD&V). De kinderen en jongeren worden ook niet langer alleen bevraagd door artsen, maar ook door maatschappelijke werkers en psychologen.

Opdat het CLB een beter inzicht krijgt op de leefsituatie van een leerling, zullen alle ouders aangemoedigd worden om drie onderzoeken bij te wonen (eerste kleuterklas plus eerste en zesde leerjaar). Kinderen die thuisonderwijs volgen, zullen evengoed verplicht worden aan de medische screening deel te nemen.

Screening?

CLB-directeur Stefan Grielens vindt het plan van minister Crevits positief, maar stelt zich wel nog vragen bij de concrete invulling ervan. "Wil meer aandacht voor het psychologische zeggen dat er meer ruimte is voor vragen of gaat het om een statische screening om zicht te krijgen op het psychosociale welzijn van onze jeugd?", vraagt hij zich af. Tegenover die screening staat Grielens afkerig, omdat hij niet wil dat op die manier een soort van selffulfilling prophecy ontstaat. Wel vindt hij het positief dat het aantal onderzoeken daalt. Dat jongeren in het middelbaar slechts één keer gecontroleerd worden, acht hij niet problematisch. "Het zijn de scholen die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor leerlingenbegeleiding", zegt Grielens daarover.

Proefdraaien

In negen CLB's van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt het nieuwe systeem nu uitgetest, met hoge betrokkenheid van de ouders. "Doel is om ouders te bevestigen en te versterken, als dit nodig zou zijn, in hun opdracht van het ouderschap. De rol van de ouders in het gezond (geestelijk) opgroeien van kinderen is cruciaal", stellen de CLB's van het GO! in een reactie. 

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, lijkt alvast te geloven in het nieuwe systeem. "Een gegarandeerd aanbod van vijf vastgestelde contactmomenten voor alle kinderen en jongeren heeft een sterk preventieve waarde die het gezond opgroeien en ontwikkelen kan ondersteunen", zegt Verdyck. "Ouders worden hierbij een belangrijke partner voor het CLB, in het bijzonder tijdens het eerste consult van de jonge eerste kleuter."