Leerkrachten moeten meer verdienen, menen vakbonden

belga
De onderwijsvakbonden vragen meer loon voor de personeelsleden van het Vlaams onderwijs. Ze hebben vandaag hun eisen voor een nieuwe cao aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) overhandigd. De bonden zetten in op een koopkrachtverhoging van 2,4 procent. De vakbonden wijzen erop dat de laatste lineaire loonsverhoging al dateert van 2003.

"Deze Vlaamse regering heeft de mond vol van de herwaardering van het lerarenberoep", zeggen de bonden. "Dit houdt in dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven. De onderwijssector moet daarbij minstens gelijke tred houden met de private sector".

De vakbonden vragen een lineaire loonsverhoging samen met een verhoging van de eindejaarstoelage en een herstel van het vakantiegeld. Er zijn ook specifieke looneisen voor startende leerkrachten en oudere personeelsleden.