Leemans: "Regering pakt alleen die mensen die niet kunnen gaan lopen"

ACV-voorzitter Marc Leemans blijft erbij dat de geplande indexsprong voor de vakbonden "een heel zwaar breekpunt" is. Want hoewel zijn vakbond het sociaal akkoord met de werkgevers vandaag goedkeurde, blijft de bereidheid tot actie tegen een aantal regeringsmaatregelen groot. Dat zei hij vanavond in de studio's van 'Terzake'.

Zowel de christelijke vakbond ACV als de liberale ACLVB keurden vandaag het loonakkoord goed dat de sociale partners uit de Groep van Tien goed. Het socialistische ABVV had het akkoord eerder al tijdens de finale onderhandelingen verworpen.

Maar bij het ACV was de stemming wel erg nipt. Bovendien gaan alle drie de vakbonden, ondanks het akkoord, toch nog actie voeren tegen een aantal regeringsmaatregelen, zoals de indexsprong of de aanpak van werklozen. Binnen de socialistische vakbond zouden er zelfs stemmen opgaan voor een nieuwe algemene staking.

ACV-voorzitter Leemans benadrukte dat er nu wel een akkoord is over het sociaal overleg, maar niet over de regeringsmaatregelen die daar buiten vallen. "Er zijn nog 101 dingen die niet in het akkoord staan en waar de vakbond altijd actie mag rond voeren." Daarover was iedereen het wel eens op de ACV-bijeenkomst: "Er was 100 procent unanimiteit dat deze regering heel veel mensen op een onrechtvaardige manier aanpakt."

Welke acties er kunnen komen, is voor Leemans nog niet uitgemaakt. Het actieplan moet eerst binnen de vakbond apart opgemaakt worden, pas daarna volgt overleg met de andere bonden. Een nationale staking noemt hij "voorbarig".

Een draagvlak voor vakbondsacties is er bij de bevolking nog wel volgens Leemans. "De mensen pikken het niet dat zij alleen bijdragen moeten leveren en de factuur moeten betalen. De indexsprong blijft een heel zwaar breekpunt: geen enkele andere inkomensgroep wordt aangesproken om een gelijkwaardige inspanning te doen. Erger nog, men zegt dat men anderen niets vraagt omdat die kunnen gaan lopen. De regering pakt alleen de mensen die niet kunnen gaan lopen, dat vind ik erg grof."

Men zegt dat men anderen niets vraagt omdat die kunnen gaan lopen. De regering pakt alleen de mensen die niet kunnen gaan lopen, dat vind ik erg grof

Marc Leemans, ACV-voorzitter