Late lente zorgt voor piek in paddentrek

LBB
De amfibieën zijn eindelijk begonnen aan hun jaarlijkse trek. Die begint dit jaar rijkelijk laat, omdat het erg koud is geweest eind februari en begin maart. Vooral zaterdag zal het een drukke trekdag worden: met verwachte temperaturen tot een graad of vijftien zal de trek van winterslaapplaats naar paarpoelen bijzonder intensief zijn. Over heel België staan duizenden vrijwilligers klaar om uit te rukken.

"Padden hebben een temperatuur van minimum 10 graden Celsius nodig en vochtige weersomstandigheden om uit hun schuilplaats te komen en de trek in te zetten", zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "Omdat het zo lang koud is geweest en zo goed als alle amfibieën de voorbije dagen in een één keer wakker zijn geworden, krijgen we vanavond een heel drukke trek. We hebben in België het dichtste wegennet van Europa, en de kans is voor veel amfibieën klein dat ze op hun trektocht naar de poelen waar ze zich gaan voortplanten geen enkele weg tegenkomen. Overzetacties zijn dus erg nuttig en noodzakelijk."

Over heel Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan vrijwilligers deelnemen aan bijna 350 acties. Het grootste deel daarvan vindt plaats in Vlaanderen, met zo'n 250 acties. Wallonië, waar de situatie toch enigszins anders is, en er naar schatting veel meer amfibieën zitten, is het veel moeilijker om acties te organiseren. Daar houdt men vooral de zwarte punten in de gaten tijdens 64 overzetacties. Hoewel men amfibieën minder associeert met de grootstad, vindt in Brussel, nabij het Rood Klooster, toch de derde grootste Belgische overzetactie plaats. 

Meer dan alleen padden

De paddentrek, zoals men de grote trek van amfibieën een beetje misleidend noemt, is meer dan een trek van alleen padden. Bij tellingen vorig jaar in Vlaanderen bleek dat het overgrote deel van de overgezette dieren tot de soort Gewone pad (77%) hoorden, gevolgd door de Bruine kikker (13%) en de Alpenwatersalamander (5%). Maar ook zeldzame soorten als de Rugstreeppad, Heikikker, Kamsalamander en Vuursalamander werden in emmers aangetroffen. Alles samen werden, in Vlaanderen alleen al, bijna 175.000 amfibieën de straat overgezet.

Er bestaan verschillende manieren om de dieren de weg over te krijgen. Er zijn raapacties, waarbij vrijwilligers, gewapend met fluovest en emmer, de straten afdweilen en amfibieën van de weg plukken en ze overzetten. Op andere plaatsen worden lange plastic schermen langs de wegen gezet en emmers ingegraven. De padden volgen dan het scherm om in een emmer te belanden. Die emmers worden twee keer per etmaal geleegd. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de soorten te tellen. Op echte knelpunten is het mogelijk dat de weg tijdens de nacht wordt afgesloten. Dat kan uiteraard enkel als er geen hinder voor de omwonenden of de weggebruikers is. In elk geval wordt de hinder in de tijd beperkt door overdag, als de amfibieën niet trekken, de wegen op te houden.
"Op 101 plaatsen in Vlaanderen zijn ook speciale infrastructurele voorzieningen getroffen voor de herpetofauna", weet Verbelen. "Meestal gaat het over een ondertunneling van de wegen en de aanleg van schermen, waardoor de amfibieën naar de tunnel worden geleid."

Beperkte snelheid

Zowel Natuurpunt als zijn Waals-Brusselse tegenhanger Natagora en Leefmilieu Brussel roepen automobilisten op hun snelheid te beperkten tot 30 kilometer per uur als ze de verkeersborden van de paddentrek zien.
"Bij lagere snelheden kunnen bestuurders overtrekkende padden, kikkers en salamanders eventueel nog ontwijken", zegt Verbelen.
"Bovendien komen bij snelheden hoger dan 30 km/u veel amfibieën om het leven doordat ze tegen de onderkant van een wagen worden gezogen."
"Amfibieën zijn overal in Europa bedreigd en elk jaar zien we hun aantallen verder afnemen", besluit Verbelen. "Ze zijn allemaal beschermd en ze zijn een fundamenteel deel van onze natuur."

Mensen die graag willen helpen kunnen meer informatie vinden op https://www.natuurpunt.be/pagina/paddenoverzet voor Vlaanderen en op http://batraciens.natagora.be/index.php?id=4345 voor Brussel en Wallonië.
5 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Andre Perneel

  De paddentrek ,dat is pas een probleem in Belgie ,eens dit opgelost kan iedereen weer gerust slapen en is alle miserie van de baan !

 • Dick van Aggelen

  Vorig jaar fotografeerde ik parende Gewone padden (Bufo Bufo) in februari.

 • Bruno Beirnaert

  Schitterend dat mensen zich daarvoor inzetten, alle respect voor de vrijwilligers.

 • Patrick Vandeputte

  Late lente???? Die begint pas over 11 dagen.

 • Johan Coppens

  Late lente???? De echte lente moet nog beginnen