Lage-emissiezone in Antwerpen officieel van kracht

thinkstock
In Antwerpen is sinds vanochtend de eerste lage-emissiezone (LEZ) van ons land actief, een gebied waarin al te vervuilende wagens en vrachtwagens niet langer welkom zijn. De zone strekt zich uit over de hele binnenstad tussen de Schelde en de Antwerpse ring en op Linkeroever. De controle gebeurt niet door de politie, maar door de stad, door middel van automatische nummerplaatherkenningscamera's (ANPR). Overtreders krijgen in februari slechts een waarschuwingsbrief in de bus, nadien volgen boetes van 125 euro per overtreding.

De stad Antwerpen voerde de voorbije maanden een communicatiecampagne over de LEZ in zowel Vlaanderen als Nederland. Wie toch nog niet weet of zijn eigen voertuig nog de stad in mag, kan dat online nagaan via lez.antwerpen.be.

Euronorm
Voor voertuigen op benzine en lpg moet de Euronorm minstens 1 zijn, voor dieselvoertuigen geldt Euronorm 4 of hoger. Een dieselvoertuig met Euronorm 3 met roetfilter kan de zone ook nog in tot en met 31 december 2019, dieselvoertuigen met Euronorm 3 die géén roetfilter hebben kunnen een toelating tegen betaling aanvragen. De Euronorm heeft betrekking op de Europese limietwaarden voor fabrikanten op het vlak van uitstoot van onder meer stikstofoxiden en fijn stof. Hoe recenter je wagen, hoe strenger de Euronorm waaraan hij moest voldoen bij productie.

Online registratie
Belgische en Nederlandse voertuigen die de LEZ in mogen, moeten niet geregistreerd worden; voertuigen uit andere landen wel. Ook bijvoorbeeld speciaal aangepaste voertuigen voor personen met een handicap die niet aan de norm voldoen maar waarvoor in een uitzondering is voorzien, moeten online geregistreerd worden zodat ze geen 'hit' zouden opleveren bij de ANPR-camera's. Wie een te vervuilend voertuig heeft en niet in aanmerking komt voor een uitzondering, kan ook nog maximaal acht keer per jaar een dagpas kopen. In februari is die zelfs nog gratis.

Antwerpen is de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone invoert. Mechelen maakte midden januari bekend dat zij volgen tegen de zomer van 2018. Ook Brussel en Gent plannen een lage-emissiezone in respectievelijk 2018 en 2020.

Stadspersoneel beleeft drukke dag door vragen en registraties
Het personeel van de stad Antwerpen beleeft vandaag alvast een erg drukke dag door de start van de lage-emissiezone in de binnenstad en op Linkeroever. Nog heel wat eigenaars en bestuurders blijken niet zeker te weten of ze de zone nog in en uit mogen met hun voertuig en er blijven volgens de stad ook nog een pak online registraties voor tijdelijke toegang (tegen betaling) of voor uitzonderingen binnenstromen. Of er veel te vervuilende voertuigen de zone binnenrijden, is nog niet bekend.

Ondanks een maandenlange communicatiecampagne in België en Nederland blijkt dus nog lang niet iedereen voldoende voorbereid te zijn op de lage-emissiezone. "In januari is het aantal registraties van voertuigen die niet zomaar meer binnenmogen en vragen over allerlei aspecten van de lage-emissiezone pas echt op gang gekomen", zegt Christina Ceulemans, co-projectleider lage-emissiezone bij de stad Antwerpen. "Sinds begin deze week is dat bovendien nog sterk gestegen, met deze week alleen al tot nu toe zowat 800 vragen. Het gaat zowel om Antwerpenaars als niet-Antwerpenaars, onder wie natuurlijk ook veel buitenlanders die hier moeten zijn voor het werk."

De stad, en dus niet de politie, zal ook instaan voor de handhaving van de lage-emissiezone. In februari krijgen overtreders nog een waarschuwingsbrief, vanaf maart wordt dat een boete van 125 euro. "Camera's spotten automatisch de nummerplaten die niet op de lijst met toegelaten voertuigen staan", zegt Ceulemans. "Donderdag of vrijdag kunnen we die van de eerste dag beginnen te verwerken. Wanneer we in maart overgaan tot boetes, zullen we telkens een tiental dagen wachten voor we die opsturen, zodat er voldoende tijd verstreken is voor bijvoorbeeld laat aangevraagde uitzonderingen of dagpassen."