Kwart Vlaamse gynaecologen ooit betrokken bij juridische procedure

THINKSTOCK
Meer dan een kwart (27 procent) van de Vlaamse gynaecologen is al betrokken geweest bij een burgerlijke of gerechtelijke procedure. De helft van hen heeft ooit al een klachtenbrief gekregen van een patiënte. Dat blijkt uit een enquête bij ruim 300 leden van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), waarover het tijdschrift De Specialist bericht.

"Bijna de helft van die klachtenprocedures wordt in gang gezet door ziekenfondsen die zo medische kosten proberen te recupereren op de rug van de verzekering van de arts", aldus Geert Verrijken, hoofdredacteur van De Specialist.

Vrouwelijke en mannelijke artsen zijn nagenoeg evenveel bij klachten betrokken, al treffen de gerechtelijke procedures iets meer mannen. Verrijken noemt dat logisch, omdat oudere artsen die al vele jaren actief zijn tegen meer klachten aankijken. Die oudere artsen zijn overwegend mannen.

In de jaren 90 werd al een claimkadaster opgericht, dat de gegevens van rechtszaken inventariseert waarbij gynaecologen professioneel betrokken zijn. Dat initiatief kwam nooit van de grond, erkent de VVOG.
Uit de peiling blijkt bovendien dat slechts 2 procent van de gynaecologen het kadaster als nuttig ervoer.

Tegelijk zegt goed de helft dat zij het advies van een collega met ervaring in een analoge problematiek of van een collega die regelmatig als expert wordt aangesteld als waardevol beoordelen. Een op de vijf is voorstander van een, liefst niet verplicht, register van complicaties. "We plannen daarom een databank op te richten waarin we de verschillende gevallen registreren", zegt VVOG-voorzitter Johan Van Wymeersch. "We hebben een advocatenkantoor in de arm genomen om privacyproblemen te vermijden." Aan de enquête namen 298 van de 674 VVOG-leden deel.