Kwart meer dossiers over vermiste personen in 2007

UNKNOWN

De Cel Vermiste Personen van de federale politie heeft in 2007 een kwart meer dossiers behandeld dan het jaar voordien. In totaal ging het om 1.484 zaken. In 92 procent van de gevallen werd de vermiste levend teruggevonden, zo maakte de politie bekend tijdens een persconferentie. Van de 1.372 mensen die in 2007 werden teruggevonden, waren er 125 dood, of een percentage van 92,4 dat levend werd teruggevonden. In 2006 lag dat cijfer nog op 90 procent.

Bejaarden
De politie verklaart het stijgend aantal dossiers door de groeiende ongerustheid van ouders en door de vergrijzing. Er zijn bijvoorbeeld meer demente bejaarden die plots spoorloos verdwijnen. Van de 1.484 behandelde dossiers in 2007 ging het in 1.414 gevallen om nieuwe onrustwekkende verdwijningen, 35 gevallen gingen over oude dossiers die opnieuw geopend werden door het opduiken van nieuwe elementen en 35 over ontvoering door een ouder. De speurders zijn nog op zoek naar 112 mensen die in 2007 verdwenen.

Minderjarig
Van de 1.484 vermiste personen in 2007 zijn er 986 meerderjarig en 498 minderjarig. Een opvallende stijging was er bij de leeftijdsgroepen van 0 tot 12 jaar (+36 procent in vergelijking met 2006), van 13 tot 18 jaar (+37 procent) en van 81 tot 99 jaar (+39 procent). De Cel Vermiste Personen is blij dat ouders van vermiste kinderen steeds sneller alarm slaan.

"De zaak 'Stacy en Nathalie' is ongetwijfeld niet vreemd aan die evolutie en de mentaliteit van de politie is eveneens veranderd", zegt commissaris Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen. "De eerste 24 uren na een verdwijning zijn erg belangrijk en een snellere reactietijd zorgt voor zichtbare resultaten", voegt hij eraan toe.

Dementie
De stijging van het aantal vermiste personen ouder dan 80 jaar valt hoofdzakelijk te verklaren door het verloren lopen van patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer of dementie. Van de 125 vermiste personen die in 2007 dood teruggevonden werden, pleegden er 90 zelfmoord, kwamen er 18 om na een ongeval, werden er zeven vermoord en stierven zeven anderen een natuurlijke dood. Voor drie van hen vond een autopsie plaats, omdat hun overlijden als verdacht bestempeld werd.

152 km waterwegen uitgekamd
In 2007 werd in totaal 152 kilometer waterwegen in het Vlaamse en Waalse landsgedeelte uitgekamd door tien verschillende parketten. Daarbij werden tien personen teruggevonden en 313 voertuigen uit het water gehaald. De Cel Vermiste Personen werd vorig jaar 81 keer ingeschakeld voor lichamen, lichaamsdelen, voorwerpen of patiënten met amnesie (geheugenverlies) die ergens in België aangetroffen waren en niet geïdentificeerd konden worden. (belga/adv)