Kust en Antwerpen wapenen zich tegen wat ergste storm in 50 jaar kan worden

De Vlaamse kustgemeenten en andere steden nemen maatregelen voor de aangekondigde storm van de komende dagen. Nu al wordt gesproken van de ergste storm in 50 jaar. "Dit is een ernstige situatie", zegt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. In de kustregio worden momenteel zandzakjes verspreid en worden dijken en pieren afgesloten. In Antwerpen worden de Scheldekaaien preventief afgesloten uit vrees voor overstromingen. Ook in het binnenland kan het stevig waaien. Aanleiding van de veiligheidsmaatregelen is het springtij en storm Dieter.

De kust, maar ook Oost-Vlaanderen en Antwerpen, kregen van het KMI code geel mee, waarmee gewaarschuwd wordt voor stormtij. Er worden hoge waterstanden verwacht en er kunnen plaatselijk staketsels onder water worden gezet.

Dat er gesproken wordt van de ergste storm in 50 jaar heeft te maken met een combinatie van springtij en storm 'Dieter'. Een lagedrukgebied bevindt zich momenteel boven de Noorse zee en trekt de komende dagen over Scandinavië. Het westen van Europa wordt daardoor belast met zeer krachtige noordwestenwinden die op zee hoge golven veroorzaken. Het nakende springtij - een tweewekelijks terugkerend fenomeen waar de waterstand bij hoogwater hoger is dan normaal - zal de hoogte en kracht van de golven versterken.

De springtijperiode loopt van vrijdag tot en met zondag, maar ook vannacht wordt het opletten voor een hoge waterstand. In Oostende stijgt het water kort na middernacht tot 4,2 meter. Zaterdagmiddag, wanneer het springtij op haar hoogtepunt is, stijgt het water maar liefst 5 meter. Dat is meer dan de waterstanden tijdens de Sinterklaasstorm van 2013. Er dreigt dan ook wateroverlast.

"Ze voorspellen dat het waterpeil nog 15 centimeter hoger zal staan dan in 2013. Een ernstige situatie dus", aldus Steve Timmermans.
Volgens voorspellingen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) wordt reeds in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 januari een bijzonder hoog waterpeil voorspeld. En dat zal ook donderdag tijdens de dag en bij hoogtij het geval zijn. De hoogste stijging valt echter op vrijdag (hoogtij om 14 uur) te noteren Dan wordt immers een waterpeil van 6,35 meter voorspeld.

Krachtige wind in het binnenland
Niet alleen de kust- en havengebieden moeten zich schrap zetten voor het verwachte natuurgeweld. Ook in het binnenland kan het stevig gaan waaien. De komende dagen schommelt de windkracht tussen 8 en 10 Beaufort. Morgenavond lopen de windsnelheden in het binnenland op tot 100 kilometer per uur. Vrijdagochtend krijgt de kustregio te kampen met windstoten tot 110 kilometer per uur.

Vanaf donderdag sneeuw
Alsof dat niet genoeg is, brengt storm Dieter ook sneeuw met zich mee. De eerste sneeuwvlokjes kunnen zich morgen al aanbieden. Toch wordt de meeste winterse neerslag op vrijdag en zaterdag verwacht. Vooral op een hoogte van meer dan 200 meter kan er een sneeuwtapijt ontstaan. Elders in het land wordt voornamelijk smeltende sneeuw verwacht.

Maatregelen

De verwachtingen in Antwerpen zijn momenteel dat het water in de komende nacht en donderdag overdag eerder beperkt over de 'Blauwe steen' komt. Op vrijdag zouden de kaaienparkings volgens de huidige voorspellingen zeker onder water komen te staan. Automobilisten verwijderen daarom best zo snel mogelijk hun geparkeerde wagens. De stad Antwerpen plaatst in de loop van vandaag de nodige signalisatie. De wagens van de bestuurders die het parkeerverbod negeren, zullen getakeld worden op hun kosten.

Uit voorzorg zullen de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien gesloten worden vanaf vandaag, woensdagavond 11 januari om 23 uur. De parkings oprijden is vanaf dan niet meer mogelijk. Ze gaan vermoedelijk terug open op vrijdag 13 januari om 21 uur. Wie bij gesloten waterkeringspoorten de parkeerterreinen af wil rijden, gebruikt de aangeduide nooduitritten. Het is sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.

Stormtij
De hoogst voorspelde waterstanden zijn 6,70 meter vrijdag- en zaterdagmiddag. Dat ligt nog een beetje onder de 'Blauwe steen', zoals ze de kaairand in Antwerpen noemen. Gemiddeld ligt die op 6,90 tot 6,95 meter. Bij  stevige wind zal het water dus over de Blauwe steen lopen. De waterkeringspoorten zullen allicht tot vrijdagavond om 21 uur gesloten blijven.

In Bornem zal de brandweer extra controles uitvoeren op de Scheldedijk.

Kustgemeenten

Ook in verschillende kustgemeenten is het alle hens aan dek. Onder meer in Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort worden stormmuren opgetrokken om te vermijden dat het water in de stad/gemeente zijn weg vindt. Alle risico's worden vermeden. Deze middag was er al crisisoverleg tussen de kustgemeenten, waarbij expliciet werd gevraagd maatregelen te nemen.

In Bredene is er momenteel geen reëel overstromingsgevaar, mede dankzij de nodige dijkversterkingswerken en maatregelen na de Sinterklaasstorm in december 2013. "Een preventieve evacuatie van Bredene, zoals in 2013, is dus nu niet aan de orde", klonk het in een persbericht. In de Saswijk worden wel zandzakjes gelegd. Het is echter wel mogelijk dat, door de hevige wind, golven overslaan ter hoogte van het Maertenssas. De nieuwjaarsduik en -drink nu zaterdag 14 januari worden wel afgelast. Het is voor het gemeentebestuur immers niet mogelijk de nodige voorbereidende maatregelen te treffen. Bovendien worden ook op zaterdag nog windsnelheden tot 6 Beaufort voorspeld.

In Middelkerke zal het strand volledig afgesloten worden met nadarhekkens. Er wordt gevraagd het strand niet te betreden. Ook de dijk rond het Casino wordt afgesloten. "Het gemeentebestuur raadt mensen aan om voorzichtig te zijn indien ze deze nacht, en eventueel de komende dagen, in de buurt van de Zeedijk moeten zijn."

Ook in Blankenberge zijn heel wat veiligheidsmaatregelen van kracht en dit tot vrijdag in de late namiddag. De Pier, het Oosterstaketsel en het Westerstaketsel worden voor en tijdens de storm afgesloten, ook voor vissers. Parking I Franchommelaan (Barcadère) wordt afgesloten. De parking kan onder water komen te staan door de stuwing van het water. Er geldt een parkeerverbod voor de volledige periode.

Ook Oostende bereidt zich voor op de storm. Zo worden er stormkettingen aangebracht aan de Mercatorsluis en stormdeuren aan de Visserijsluis. De Demeysluis wordt buiten dienst gesteld. De Westelijke en Oostelijke havendam worden afgezet en de Basculebrug wordt dichtgelegd. Ook het Westerstaketsel wordt afgezet.

Aan de Visserkaai worden schotten geplaatst, de doorgangen in de Visserskaai worden dichtgemaakt en er komen zandzakken aan de tunnel Smet De Naeyerlaan, Demeysluis, Sas Slijkens, MRCC,... Er wordt zelfs een pomp geplaatst aan de Mercatorsluis. Op het Zeeheldenplein, waar de Rock Strangers staan, worden tussenschotten geplaatst om te vermijden dat het zeewater de dijk kan bereiken.

De Strandparking (randparking station) ging om 15.30 uur al dicht, de uitgang sluit vanaf donderdagnacht 02.00 uur. Het fiets- en voetpad langs de zijde Prins Albertlaan wordt afgesloten.

Op de Zeedijk wordt daarnaast een mobiele stormmuur geplaatst. De tent van Winterijs op het Wapenplein kan niet meer tijdig afgebroken worden. De brandweer adviseert daarop dat de tentzeilen volledig dicht moeten. De afbraak van de brug BK Veldrijden wordt gestopt. De brug en dus ook de wegverbinding ter hoogte van de RYCO (de verbinding Oostende Centrum - Vuurtorenwijk en Bredene en omgekeerd) wordt al zeker afgesloten vanaf vrijdag 12.30 tot vrijdag 15.30 uur.

Voor de inwoners zijn er geen bijzondere instructies, maar er zal door het afsluiten van de weg tussen Oostende en Bredene vrijdagmiddag wel enige verkeershinder zijn. Ook De Lijn past, zowel met haar bussen als met de trams, haar dienstregeling aan.

"De situatie is ernstig, maar we moeten niet panikeren", stelt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) van Oostende. "Voorspellingen blijven voorspellingen, maar we volgen het gemeentelijk rampenplan. Dit is geen scenario zoals te zien was in de serie 'Als de dijken breken', maar het gaat over een storm die we een keer in de vijftig jaar meemaken. Wie slecht te been is, mijdt evenwel beter de zeedijk."

De stad Nieuwpoort beschikt over 22.000 zandzakken die door de technische dienst en de brandweer op de meest cruciale plaatsen geplaatst zullen worden. Zandzakken kunnen ook worden afgehaald (maximaal tien per persoon) in het stadsmagazijn. De brandweer voorziet ook zware waterpompen om het water weg te loodsen uit de gevarenzones. Ook de stormmuren van 3,5m aan het Loodswezenplein zullen uit voorzorg geplaatst worden. Langs de Havengeul komt een muur van zandzakken alsook aan de Kaai en de Ganzepoot.  De wagens geparkeerd op het Kaaiplein, de parking aan het Fonteinenplein, de parking aan Storms Harbour en aan de Louisweg moeten verplaatst worden. De parkings gaan dicht. Aan de jachthavens wordt opgeroepen geen mensen op de jachten toe te laten. Daarnaast worden alle jachten gecontroleerd en extra goed vastgemaakt.

(Lees verder onder afbeeldigen)

In Blankenberge worden stormmuren geplaatst.
Mathias Mariën In Blankenberge worden stormmuren geplaatst.
Mathias Mariën
Mathias Mariën
In Middelkerke worden massaal zandzakjes gevuld.
Mathias Mariën In Middelkerke worden massaal zandzakjes gevuld.
Stormcell.be
Stormcell
Stormcell.be
Stormcell.be

Overstromingsgebieden

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), die van woensdagavond tot vrijdagavond de alarmfases 'stormtij' en 'gevaarlijke stormtij' afkondigt, zegt dat ook de Schelde en haar zijrivieren van Gent tot Lier veel water zullen moeten slikken. Overtollig rivierwater zal echter worden opgevangen door een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden, klinkt het.

De overstromingsgebieden kaderen in het Sigmaplan, een langlopend project dat watersnood in het Scheldebekken moet voorkomen. Het gaat onder meer om Zennegat (Mechelen), Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen), Wijmeers (Berlare en Wichelen) en de Polders van Kruibeke. Dat laatste is sinds kort met 600 hectare het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen en zou voor het eerst gevuld worden. Ook het Zennegat is nieuw als gecontroleerd overstromingsgebied en zal mogelijk voor het eerst als buffer dienen.

Zowel de overstromingsgebieden als de dijken langs de rivierzijden zullen tijdelijk worden afgesloten voor wandelaars. Op de Boven-Zeeschelde opwaarts van Wintam, de Rupel, de Beneden-Dijle en de Beneden-Nete zal vrijdag bovendien een scheepvaartverbod van kracht zijn. Ook een aantal veerdiensten zullen mogelijk tijdelijk onderbroken worden.

Ook op de Ringvaart in Melle wordt een hoge waterstand verwacht.

Polders in Kruibeke. Het is sinds kort het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen en zou voor het eerst gevuld worden.
Kristof Pieters Polders in Kruibeke. Het is sinds kort het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen en zou voor het eerst gevuld worden.Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels