Kris Van Dijck gaat burgerlijke procedure starten tegen P-Magazine: “Strijden voor gerechtigheid”

Kris Van Dijck (N-VA) had klacht ingediend na twee artikels die vorig jaar leidden tot zijn ontslag.
Photo News Kris Van Dijck (N-VA) had klacht ingediend na twee artikels die vorig jaar leidden tot zijn ontslag.
De Raad voor de Journalistiek (RVDJ) beoordeelt de klacht van Kris Van Dijck, de ex-voorzitter van het Vlaams Parlement, tegen P-Magazine grotendeels als gegrond. De N-VA-politicus had klacht ingediend bij de RVDJ na twee artikels die vorig jaar leidden tot zijn ontslag. Van Dijck gaat ook een burgerlijke procedure opstarten tegen P-Magazine om een schadevergoeding te eisen. Dat zegt zijn advocaat Walter Damen.

P-Magazine berichtte vorig jaar op 11 juli dat Kris Van Dijck betrokken zou zijn bij sociale fraude met belastinggeld voor een escortdame. Het nieuws werd uitgebracht op het moment dat Van Dijck als parlementsvoorzitter zijn 11 juli-toespraak hield in het Brusselse stadhuis. Later op de dag nam hij ontslag. Vier dagen later volgde een tweede belastende artikel.

De RVDJ ging niet mee in de redenering dat de artikels een aantasting waren van de privacy van Van Dijck en beschouwde de klacht op dit punt ongegrond. Volgens de RVDJ is de politicus een publiek figuur en kunnen elementen uit het privéleven van publieke figuren invloed hebben op hun publieke functioneren. "De Raad is van oordeel dat dit het geval is en dat het maatschappelijk belang van de berichtgeving opweegt tegen het privébelang van klager", klinkt het.

Onwaarheden

Maar Van Dijck voerde ook aan dat de artikels onwaarheden en lasterlijke aantijgingen bevatten, en op dit punt beschouwt de RVDJ de klacht wel als gegrond. Volgens Van Dijck wekten de artikels in hun geheel de indruk dat hij zich schuldig maakte aan sociale fraude. De RVDJ meent dat ze dit niet kan uitmaken, maar dat P-Magazine dit onvoldoende aannemelijk maakt. "Ook de titel dat klager een meisje van plezier betaalde met belastinggeld, wordt op geen enkele manier gestaafd door de inhoud van het artikel en ook hiervoor haalt de journalist geen elementen aan die dit kunnen onderbouwen, terwijl het om ernstige verdachtmakingen gaat.”

Van Dijck betwistte daarnaast de echtheid van een e-mail die bij het tweede artikel werd gepubliceerd. In die mail zou de escortdame Van Dijck bedankt hebben voor een bedrag van 1.800 euro dat ze via het ziekenfonds had ontvangen. De Raad zegt dat ze de echtheid van de e-mail niet kan beoordelen, maar dat er bij de beoordeling van dergelijke documenten “extra voorzichtigheid geboden” was. De Raad wijst er daarbij op dat de journalist zelf verklaarde dat hij het dossier had gekregen van iemand uit de directe politieke omgeving van Van Dijck. Hij moest daarom rekening houden met een mogelijke afrekening, klinkt het.

Tot slot had de journalist Van Dijck voor publicatie een kans op wederhoor moeten geven. De RVDJ noemt dit “essentieel gezien de ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam betreffen”. De Raad voor de Journalistiek toetst de journalistieke handelswijze aan de regels van de beroepsethiek. Ze kan geen sancties of schadevergoedingen opleggen, maar via haar gezaghebbende oordelen wil ze de discussie over de journalistieke ethiek aanzwengelen. Ook is haar doel om het publiek vertrouwen te geven in de geloofwaardigheid van de media. 

Reactie Van Dijck

“Ik had klacht neergelegd bij de Raad voor de Journalistiek”, zegt Van Dijck aan VTM NIEUWS. “Dat is nu achter de rug. Er was een klacht tegen mij bij de deontologische commissie van het Vlaams Parlement door een collega. Die uitspraak was in oktober in mijn voordeel. Er zijn nog klachten tegen onbekenden, P-Magazine en de uitgever. Dat ligt bij de onderzoeksrechter.”

“Het heeft een enorme smet gelegd op mij als persoon en mijn politiek handelen”, gaat Van Dijck verder. “Ik was zeer verheugd ook met de uitspraak van de deontologische commissie. In die optiek blijft het stap voor stap strijden voor gerechtigheid. Dat is niet eenvoudig. Als je een klacht neerlegt, wordt dat regelmatig terug opgerakeld. Het is een lange weg. Ik word enorm gesteund door mensen uit mijn omgeving. Je wenst het je ergste vijand niet doe”. 

Van Dijck zegt nog dat hij wettelijk gezien niets fout heeft gedaan. Dat zal hij met de nodige middelen blijven verdedigen, zegt hij aan VTM NIEUWS. Ook blijft hij met opgeheven hoofd dagelijks zijn werk doen. “We proberen weinig te denken aan het verleden, maar we zullen dat nog een stukje meenemen omdat de strijd wordt voortgezet.”

Advocaat van Van Dijck

“De Raad voor de Journalistiek heeft enkel de klacht over de schending van de privacy niet weerhouden. Wel oordeelde ze dat de titel van het stuk niet in overeenstemming is met de inhoud en dat die inhoud niet kan afgeleid worden uit bronnen”, reageert advocaat Walter Damen. Hij verwijst naar de titel van het eerste artikel dat P-Magazine publiceerde op 11 juli, ‘Vlaams Parlementsvoorzitter betaalde meisje van plezier met uw centen’.

Damen benadrukt dat nu al zowel de Raad voor de Journalistiek als de deontologische commissie van het Vlaams Parlement een oordeel hebben geveld waaruit naar voren komt “dat Van Dijck geen fout of deontologische fout heeft begaan”. De commissie van het Vlaams Parlement verklaarde in oktober een klacht ongegrond over de manier waarop de N-VA-politicus was tussengekomen bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in de zaak.

Stap voor stap betekent dit herstel

Walter Damen, advocaat van Van Dijck

 “De artikels van P-Magazine zijn met andere woorden pure leugens”, zegt Damen. Nadat eind juli al een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter was ingediend tegen P-Magazine en de betrokken journalist, kondigt de advocaat nu ook een burgerlijke procedure aan om een schadevergoeding te eisen.

“Stap voor stap betekent dit herstel”, zegt Damen. “Het ongeval bleek een ‘accident de parcours’ (Van Dijck kreeg een rijverbod van vijftien dagen en een boete nadat hij in juli dronken tegen een aanhangwagen reed, nvdr). Nu wordt duidelijk dat zijn tussenkomst niet ongeoorloofd was, noch speciaal. En de inhoud van het artikel was niet oordeelkundig.” 

Advocaat P-magazine

“De klacht is grotendeels ongegrond bevonden”, reageert de advocaat van P-Magazine Dirk De Keuster nu. “Het belangrijkste argument was de niet-eerbiediging van het privé-leven. En op dat punt is de klacht ongegrond bevonden.”

Op “waarheidsgetrouwheid en ongegronde verdachtmakingen” bevond de RVDJ de klacht wel gegrond, net als het ontbreken van “wederhoor” voor publicatie. “Voor ons is het recht op privacy het belangrijkste onderdeel”, zegt De Keuster.
25 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • vanaeken jokke

  Danny Janssens is een brief schrijven ook al sjoemelen De Gucht schreef een brief met briefhoofd van Europees parlement en dat vond Crombez ook niet sjoemelen.Er lopen er bij SPA bij die eigenlijk nooit nog aan politiek zouden mogen doen zo'n schandelijke praktijken hebben zij op hun actief.Weeral vergeten Danny 40 jaar corrupte socialisten 180 schandalen nog steeds niet gelezen .

 • André Herbots

  Goed zo Kris en eis maar een grote schade vergoeding dat die smeerlappen u gelapt hebben.

 • danny janssens

  De enige fout die P magazine heeft gemaakt is dat ze Van Dijck geen weerwoord heeft gelaten. Dat neemt niet weg dat van Dijck gesjoemeld heeft en zijn macht als politicus misbruikt heeft om zijn maitresse te helpen. Zijn positie was dus onhoudbaar en zijn ontslag gerechtvaardigd

 • Tom Faes

  Arm Suske toch . Hij wil van iedereen stemmen krijgen maar niemand mag weten wat hij allemaal uitsteekt . Schol ,doe ze nog maar eens vol.

 • Marc Van der Vloedt

  Nog goed dat we, de Vlamingen, niet veel te betekenen hebben voor defensie van (de Europese en westerse (politieke) waarden en) land/staatsgrenzen ! Of de FSB had (al ?) een nog grotere file over hem aangelegd.