Krijgt Congoboot 'Charlesville' nieuwe bestemming in Antwerpen?

BELGA
De anonieme Vlaamse investeerders die de laatste Congoboot, de 'Charlesville', willen overnemen, zouden het schip in het Antwerpse Kattendijkdok aanmeren. Daar zou het worden ingericht als museum, congrescentrum, restaurant en hotel. De plannen blijken uit de conceptnota die minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois voorstelde in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Volgens de vzw Watererfgoed Vlaanderen zijn er twee investeerders geïnteresseerd in de Charlesville. Zij hebben samengewerkt aan een eerste conceptnota voor de overname, die op 16 april aan Geert Bourgeois werd overgemaakt. De curator van de failliete eigenaar heeft kandidaat-overnemers slechts een maand de tijd gegeven, tot 29 april, om een voorstel in te dienen. Al vanaf 1 mei moet de overnemer instaan voor de kosten van de ligplaats, de bewaking en de verzekering en het commando over het schip overnemen.

Symboolfunctie
Volgens de voorliggende conceptnota is het niet de bedoeling om de Charlesville opnieuw vaarwaardig te maken. Het schip moet volgens de tekst een "baken" worden ter hoogte van het Kattendijkdok en een "symbool om België nog beter op de wereldkaart te zetten als maritieme natie".

Bourgeois benadrukt dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met de stad Antwerpen. "Er worden in de nota ook zeer grote financiële voorwaarden gesteld aan de Vlaamse overheid", geeft hij aan. De minister geeft voorlopig geen garanties, omdat het concept nog te vaag is. Hij stelt ook vragen bij de toestand van het schip, dat doorheen de jaren ernstig is aangepast en er momenteel verwaarloosd bij ligt.