Krakers krijgen 14 dagen om pand te verlaten. "En wij moeten gas en stroom betalen", klagen eigenaars

photo_news
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft de krakers van het huis in de Holstraat veertien dagen de tijd gegeven om het pand te verlaten. Dat melden de eigenaars van het huis. "Het is voor ons totaal onaanvaardbaar dat wij nog veertien dagen langer gas, water en elektriciteit betalen", zeggen Paul De Roo en Sarah Braeye.

De eigenaars van het huis in de Holstraat in Gent deden vorige week via Facebook een oproep om hulp. "Sinds enkele weken zitten 11 Roma met kinderen en een hond in ons huis in Gent. Ze hebben het gekraakt, maken gebruik van egw (elektriciteit, gas en water) op onze kosten, strippen het huis alsook het aanwezige meubilair. Dat speelt zich af in het huis dat wij sinds 2 maanden gekocht hebben en waar wij ook gedomicilieerd zijn", schreef Sarah Braeye.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen liet vandaag weten dat er geen sprake was van woonstschennis of huisvredebreuk, omdat het pand volgens de vaststellingen van de politie niet bewoond of bemeubeld was. De voorzitter van de Gentse rechtbank van eerste aanleg heeft nu geoordeeld over het eenzijdig verzoekschrift, waarin het koppel de uitzetting van de krakers vroeg, en geeft de krakers 14 dagen de tijd om de woning te verlaten.

Eigenaars ontgoocheld

Het koppel reageert ontgoocheld op de beslissing. "Wij hadden gehoopt dat de zaak nu achter de rug zou zijn. Dat blijkt dus niet. Het is voor ons totaal onaanvaardbaar dat wij nog 14 dagen langer gas, water en elektriciteit betalen. En vooral, het is voor ons onaanvaardbaar dat wij nog twee weken lang het risico moeten dagen op brandgevaar. Het huis is wel verzekerd, maar desgevallend, mogen wij vrezen, komt geen enkele verzekering tussen", melden de eigenaars via email vanuit Vietnam, waar ze voor hun werk verblijven.

"Wij begrijpen de uitspraak van de rechter niet, maar we kunnen niet in beroep gaan, tenzij, zo informeert ons onze advocaat, wij een nieuw verzoekschrift indienen, daarvoor weer tweehonderd euro betalen, en het voorleggen aan dezelfde rechter die op basis van het eerste verzoekschrift helemaal op de hoogte is van alle mogelijke argumenten. Kansloos dus. Wij aanvaarden principieel niet dat beslist wordt dat wij moeten opdraaien voor de kosten van huisvesting van deze Roma-families. Wij begrijpen niet hoe een rechter zoiets in onze plaats kan beslissen", schrijven De Roo en Braeye.

Uithaal naar politie en gerecht

De eigenaars halen uit naar de Gentse lokale politie en het gerecht. "Nadat wij via de buren op de hoogte gebracht werden van het kraken, hebben wij onze advocaat onmiddellijk gevraagd om een verzoekschrift tot ontruiming in te dienen. Dat heeft hij willen doen, maar hij moest eerst over het proces-verbaal van de politie beschikken. Dat proces-verbaal kon niet 'verwerkt' worden omdat de bewuste politieagente op woensdag niet werkte. Het heeft geduurd tot maandag 13 maart eer de advocaat over dat PV kon beschikken. Of beter, het heeft geduurd tot gisteren eer hij het nummer van dat PV kende."

De advocaat kreeg geen inzage in het proces-verbaal, stellen de eigenaars. "Omdat onze advocaat niet over het PV zelf beschikte, heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg er gisteren op aangedrongen om opnieuw, op onze kosten, een deurwaarder te sturen, om vast te stellen dat er zich krakers in ons huis bevonden. En vandaag verspreidt het parket dat volgens hun onderzoek er geen sprake kan zijn van huisvredebreuk omdat het huis zogenaamd niet bewoond is en er geen meubelen in staan."

Het koppel betwist dat het pand niet bemeubeld was. "Wij hebben inderdaad de afgelopen twee maanden, sinds wij het pand gekocht hebben, niet in dat huis gewoond. Maar er staan wel degelijk meubelen in, op het bovenste verdiep. Het is natuurlijk best mogelijk dat die meubelen al de deur uit zijn."

De beslissing op eenzijdig verzoekschrift is toegekend omdat de identiteit van de krakers onbekend was en er sprake van hoogdringendheid was, zegt persrechter Mieke Dossche. Een procedure via de vrederechter was ook mogelijk, maar die zou langer in beslag genomen hebben.