Kortrijkse advocaten willen realistischer pro deosysteem

VRT
De Kortrijkse balie heeft vandaag op de trappen van het oude gerechtsgebouw een protestactie gehouden. Met hun actie willen ze de besparingen bij justitie aankaarten en vooral de impact ervan op de tweedelijnsbijstand. "We willen de minister er attent op maken dat er voor een werkbaar pro deosysteem meer middelen nodig zijn", stelde stafhouder Christian Vandenbogaerde.

Tientallen advocaten verzamelden om 10.00 uur op de trappen van het oude gerechtsgebouw in de Burgemeester Nolfstraat. Ze hielden er een minuut stilte, in toga en met de rug naar de straatkant.

"Meer en meer mensen vragen een pro deoadvocaat", zegt de stafhouder. "De komende jaren verwachten we een verdere toename. Er zal door de recente wetgeving bij elk verhoor een advocaat aanwezig zijn, waar dit vroeger enkel voor het eerste verhoor gold. Daarnaast zitten we met de vluchtelingencrisis. Vluchtelingen zijn een typische doelgroep die, wanneer ze in aanraking komen met het gerecht, tweedelijnsbijstand aanvragen. De extra middelen die hiervoor nodig zouden zijn, worden nu al geschat op twintig miljoen euro."

Het Bureau Juridische Bijstand (BJB), dat de verdeling van pro deozaken voor zijn rekening neemt, kan de toestroom licht afremmen. "We kunnen remgeld opleggen, maximum 125 euro. De bureaus zouden ook een sanctiemogelijkheid krijgen. We kunnen advocaten bijvoorbeeld verbieden om bepaalde beroepen aan te tekenen, als hun cliënt daarom zou vragen. Wie gratis bijstand krijgt, procedeert immers sneller", zegt voorzitster Véronique Hooghe van BJB Kortrijk.

De deelnemende advocaten ijveren vooral voor een eerlijke verloning voor hun werk. "De minister heeft een gesloten portefeuille. We willen dat die opengetrokken wordt. Als je een liter soep hebt voor tien mensen en er zijn er plots twintig, kan je er niet zomaar een liter water bij gieten. Dan verlies je smaak. Op de tweedelijnsbijstand geprojecteerd zal zich dat uiten in een verminderde kwaliteit. Er zijn teveel onzekerheden in het nieuwe wetsvoorstel", besluit Vandenbogaerde.

Op diverse plaatsen in Vlaanderen organiseerden de advocatenbalies vandaag soortgelijke acties.