Korpschef Peter De Wolf definitief ontslagen bij politie

UNKNOWN
De voormalige Gentse korpschef Peter De Wolf is bij tuchtstraf definitief ontslagen bij de politie. Dat besliste uittredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op advies van de Tuchtraad.

Met het ontslag valt op tuchtrechterlijk vlak het doek over de carrière van De Wolf binnen de politie. De voormalige korpschef kan nooit meer bij de politie werken en verliest met de beslissing automatisch zijn graden. Hij krijgt ook geen loon meer maar verliest zijn pensioenrechten niet.

Uittredend minister Annemie Turtelboom (Open VLD) volgde het advies van de Tuchtraad, die voorstelde om de geschorste De Wolf te ontslaan. Ze blijft met de beslissing ook bij haar eerste voornemen. De beslissing werd vandaag door een advocaat van de staat overgemaakt aan een advocaat van De Wolf.

Vervalste pv's
De Gentse korpschef reed op 7 februari 2009 met een glas teveel op tegen een geparkeerde wagen op de Watersportbaan. Met de hulp van twee bevriende politieofficieren, onder wie het toenmalige hoofd van de Dienst Intern Toezicht, dekten ze de zaak met vervalste pv's toe. Op 10 maart bevestigde het Gentse hof van beroep de voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden, een boete van 1.660 euro en een maand rijverbod voor vluchtmisdrijf, valsheid in geschrifte en misbruik van ambt. Een cassatieberoep is hangende.

Momenteel neemt Wim Van Hulle het ambt van korpschef in Gent tijdelijk waar. Er zal nu een selectieprocedure opgestart worden en een definitieve korpschef zal wellicht begin volgend jaar aantreden. (belga/sps)