Kopstuk corruptiedossier Regie der Gebouwen vraagt vrijspraak

PHOTO_NEWS
Raphael Engels, één van de hoofdverdachten in het corruptiedossier rond de Regie der Gebouwen, heeft vandaag voor de Brusselse correctionele rechtbank zijn vrijspraak in dat dossier gevraagd. De man werd in april bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel maar tekende verzet aan tegen die veroordeling. Volgens de verdediging zijn de feiten verjaard en is de strafvordering onontvankelijk.

Raphael Engels was de topman van de buitendienst Brussel I van de Regie der Gebouwen en was in die functie onder meer verantwoordelijk voor het Brusselse justitiepaleis. Volgens het Brusselse parket maakte de man zich schuldig aan passieve omkoping en valsheid in geschrifte omdat hij jarenlang commissielonen zou gevraagd en gekregen hebben van de aannemers die voor de Regie werken moesten uitvoeren.

"Om dat te bewijzen zou het parket voor elk betwist werk moeten aantonen welk document vals is, waaruit die valsheid bestaat en wat mijn cliënt gedaan heeft", pleitte de advocate van Raphaël Engels. "Het parket doet dat echter niet en baseert zich enkel op verklaringen van meneer Engels zelf, die hij intussen ingetrokken heeft, en verklaringen van andere verdachten die zijn afgelegd zonder bijstand van een advocaat. De strafvordering is dus onontvankelijk." Volgens de verdediging waren de feiten ook verjaard.

Het parket was het met die argumenten niet eens en wees erop dat het strafonderzoek bijzonder uitgebreid is geweest en voldoende had aangetoond welke documenten vals waren. Bovendien hadden alle verdachten in de loop van het onderzoek een advocaat kunnen raadplegen, aldus nog het parket dat de bevestiging van de veroordeling vroeg.

Het vonnis valt op 26 november.