Koopkracht gezin stijgt licht in 2015

Veel gezinnen verliezen door de maatregelen van de federale en Vlaamse regering in 2015 amper koopkracht. Ze zullen netto zelfs meer overhouden. De winst is vooral een gevolg van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten, waardoor werknemers hun nettoloon zien stijgen, zo schrijft De Tijd. Voor een gezin waar beide partners werknemer zijn, kan de winst in 2015 op 250 euro netto uitkomen. Bovendien zullen de gezinnen de aangekondigde indexsprong door de erg lage inflatie volgend jaar nauwelijks voelen.