Koning Filip roept in kersttoespraak op tot snelle vorming federale regering: “Dat is wat we nu allemaal verwachten”

“Het is van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten.” Dat zegt koning Filip in zijn kersttoespraak van dit jaar. Maar net als zovelen van zijn onderdanen kan de koning niet meer doen dan hopen dat zijn kerstwens verhoord wordt door de politici die de sleutel van de regeringsformatie en dus ook van de toekomst van het land in handen hebben.

De koning zegt in dat verband nog dat “we nood hebben aan een constructieve ingesteldheid, die ons verenigt rond gemeenschappelijke projecten.”

In een bredere context stelt koning Filip vast dat we in een scharnierperiode van de wereldgeschiedenis leven. “Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld”, zegt de koning. “Velen van ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit. Dit is niet de tijd om op te geven.”

“Alles is kwestie van attitude”

Ook de rest van de kerstboodschap is doordesemd van voluntarisme. “Alles is een kwestie van attitude”, aldus koning Filip. “Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden. (...) Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen. En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken - maar die de volgende generaties ten goede zullen komen.” De koning vraagt voorts niet onverschillig te blijven tegenover onrecht, armoede, uitsluiting. Of tegenover het geweld dat ons in vele gedaanten omringt.

Op het einde van de toespraak verwijst de koning nog even naar de viering van de achttiende verjaardag van zijn oudste dochter, prinses Elisabeth. “We hebben toen scherpzinnige jongeren gehoord die zich ten volle willen inzetten”, herinnert de koning zich. “Met hen geloof ik in het enorme potentieel van ons land, in ons gezamenlijk vermogen om de voor ons liggende uitdagingen aan te gaan. Op voorwaarde dat we onze krachten bundelen en eenheid in verscheidenheid brengen, met respect voor de overtuiging van eenieder.”

De integrale kerstboodschap

Dames en heren,

Kerstmis en de eindejaarsfeesten zijn voor de meesten van ons een tijd van vreugde. Een tijd van warm weerzien. De Koningin en ik zijn blij voor al wie die momenten van waar geluk met hun naasten kunnen delen. Maar we denken ook aan de mensen voor wie het leed of de eenzaamheid tijdens de feestdagen nog zwaarder wegen. En we zijn dankbaar voor wie zich met hart en ziel inzet om ze te steunen en moed te geven.

We beleven een scharnierperiode. Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit. Dit is niet de tijd om op te geven.

We kennen ze zeer goed, de uitdagingen waarvoor we staan: voor onze samenleving, voor de planeet. We blijven zeggen dat ze dringend moeten worden aangepakt. En grotendeels weten we ook wat de oplossingen zijn. De vraag is, hoe we die in concrete actie kunnen omzetten.

Alles is een kwestie van attitude.

Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden. Ons gedrag heeft ook gevolgen voor de anderen. We moeten dat beter beseffen. Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen. En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken – maar die de volgende generaties ten goede zullen komen.

Je moet ook willen zien en horen. We kunnen niet onverschillig blijven tegenover onrecht, armoede, uitsluiting. Of tegenover het geweld dat ons in vele gedaanten omringt: verborgen binnen het gezin, sluipend in het misbruik van alcohol en drugs, vooral bij jongeren, vals in roddels en kwaadsprekerij, maar ook duidelijk zichtbaar in woorden die veroordelen of in een vernietigend gebaar.

Laten we ons ook bewust zijn van onze collectieve sterkte. De kracht van allen die niet berusten in de zaken zoals ze zijn. En ook die stille kracht die schuilt in het discrete maar doeltreffend handelen van al onze medeburgers die zich inzetten voor een meer menselijke samenleving.

Tot slot – om te kunnen bouwen op al die energie en creativiteit die in het land leeft, hebben we nood aan een constructieve ingesteldheid, die ons verenigt rond gemeenschappelijke projecten.

Het is wel van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten.

Dames en heren,

Uiteindelijk krijgen we de toekomst waarin we zelf geloven.

Voor haar achttiende verjaardag heeft onze dochter Elisabeth samen met haar leeftijdsgenoten hun geloof in de toekomst uitgesproken. We hebben toen scherpzinnige jongeren gehoord, die zich ten volle willen inzetten.

Met hen geloof ik in het enorme potentieel van ons land, in ons gezamenlijk vermogen om de voor ons liggende uitdagingen aan te gaan. Op voorwaarde dat we onze krachten bundelen en eenheid in verscheidenheid brengen, met respect voor de overtuiging van eenieder.

De Koningin en ik wensen u een mooie Kerst en een gelukkig nieuw jaar.
74 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • gina duribreux

  besparen duidelijk en Sire jij meest en zeker 70% van je werkvolk afdanken te betalen met je eigen geld door teveel armoede moet koning zelf bij dragen maar niets gehoord daar van Sire voorbeeld voor je land zijn was beschaamt in jou plaats warmste week zelf geen 20euro kon er af manman

 • Lucas Vissers

  En dat de koninklijke dotaties moeten verminderen en de armsten moeten worden geholpen heeft hij toch niet gezegd ! Waarschijnlijk vergeten !

 • Dirk Van Delsen

  Dirk Van Delsen Als de koning al één oproep aan de plolitiek moet doen is het "stoppen met dat cordon gezever, want dat maakt de politiek onwaardig en leidt tot polarisatie" . Laat de stembusgang zijn zaak doen waartoe het dient. Voor alle duidelijkheid, ik ben Vlaams nationalist.

 • Lea Van Heybeeck

  Hij begint zelf bang te krijgen dat zijn toelage in het gedrang komt. Wel hij heeft het heel juist want ook daar zijn het de Vlamingen die mogen betalen. Wel Filip we zijn het beu altijd zelf armer te worden en jullie alleen maar rijker.

 • Christophe Moser

  Altijd maar dezelfde mayonaise draaien. Geen haardvuurtje dit jaar?