Koning benoemt 14 ministers en 7 staatssecretarissen

De familiefoto van de regering Leterme I
De familiefoto van de regering Leterme I

Koning Albert II heeft vandaag op voordracht van premier Yves Leterme 14 nieuwe ministers en 7 staatssecretarissen benoemd. Dat heeft het paleis laten weten. De 21 legden om 13.00 uur de eed af.
De ministers zijn:

Didier Reynders (MR): vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Laurette Onkelinx (PS): vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volks­gezondheid

Patrick Dewael (Open Vld): vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Jo Vandeurzen (CD&V): vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Joëlle Milquet (cdH): vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Karel De Gucht (Open Vld): minister van Buitenlandse Zaken

Sabine Laruelle (MR): minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Marie Arena (PS): minister van Maatschap­pelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pieter De Crem (CD&V): minister van Landsverdediging

Paul Magnette (PS): minister van Klimaat en Energie

Charles Michel (MR): minister van Ontwikkelings­samen­werking

Inge Vervotte (CD&V): minister van Ambtenarenzaken en Overheids­bedrijven

Vincent Van Quickenborne (Open Vld): minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Annemie Annemie Turtelboom (Open Vld): minister van Migratie- en Asielbeleid.


Staatssecretarissen

Etienne Schouppe (CD&V): staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister

Carl Devlies (CD&V): staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister

Bernard Clerfayt (MR): staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën

Olivier Chastel (MR): staatssecretaris belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Frédéric Laloux (PS): staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschap­pelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Julie Fernandez-Fernandez (PS): staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Melchior Wathelet (cdH): staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk.