Koen Vanhoutte tijdelijk aan het hoofd van bisdom Brugge

Het consultorencollege van het bisdom van Brugge heeft kanunnik Koen Vanhoutte vandaag verkozen tot diocesane administrator. Vanhoutte zal tijdelijk het bisdom besturen tot de paus een nieuwe bisschop aanstelt. Vorige week nam de Brugse bisschop Roger Vangheluwe ontslag wegens kindermisbruik.

Kanunnik Antoon Vansteeland wordt privé-secretaris van de diocesane administrator. Vanhoutte behoudt zijn verantwoordelijkheden voor de parochiepastoraal, de liturgie, de vorming van leken en de permanente vorming van priesters. De diocesane administrator heeft de vicarissen herbevestigd in hun opdracht.
 
Kanunnik Koen Vanhoutte werd geboren in Oostende op 31 augustus 1957 en tot priester gewijd in Moere (Gistel) op 17 juli 1983. Hij is doctor in de theologie en kandidaat in de wijsbegeerte. Sinds 29 juni 1985 was Vanhoutte professor aan het Grootseminarie te Brugge waar hij nu liturgie en algemene sacramentenleer doceert.
 
Op 1 juli 2005 werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris in opvolging van kanunnik Noël Vangansbeke. Vanhoutte werd verantwoordelijk voor de parochiepastoraal, de liturgie en de vorming van leken. Een jaar later werd hij ook benoemd tot president van het Grootseminarie na het onverwachte overlijden van kanunnik Eric Vanden Berghe. (belga/ypu)