Klein Kasteeltje in Brussel gaat dicht

photo_news
De manier waarop asielzoekers zich moeten registreren, wordt grondig gereorganiseerd. Een nieuw aanmeldcentrum buiten Brussel wordt de draaischijf van het nieuwe model. Het Klein Kasteeltje wordt verkocht, zo schrijven De Tijd en la DH vandaag.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil asielzoekers na hun aanmelding in het centrum van Neder-over-Heembeek houden, waarna hun medische check-up gebeurt en de politie- en veiligheidsdiensten een veiligheidsscreening doen. Er wordt ook gekeken of ze zich niet eerst aangemeld hadden in een andere Europese lidstaat, wat België het recht geeft ze direct naar dat land terug te sturen.

Vanuit het opvangcentrum kunnen asielzoekers zich op afspraak inschrijven in het Pacheco-gebouw aan de Botanique, het toekomstige hoofdkwartier van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die oefening moet in dertig dagen gebeuren, waarna mensen kunnen doorstromen naar één ander opvanginitiatief. Extra kwetsbare, zieke en niet-begeleide minderjarige asielzoekers krijgen voorrang en worden meteen ingeschreven en doorverwezen naar een plek in een geschikte opvang.

Buurt doen herleven

Het Klein Kasteeltje in het centrum van Brussel moet dicht. Dat asielcentrum is oud en verloederd en veel asielzoekers hangen overdag in de buurt rond, in de hoop dat ronselaars hen oppikken voor zwart werk. De bedoeling is de buurt te doen herleven door het Klein Kasteeltje bruikbaar te maken voor ontwikkeling.