Klacht tegen Vilvoordse burgemeester voor activiteiten van zijn advocatenkantoor

Vilvoords schepen Anneliese Simoens en gemeenteraadslid Alain Van Hende dienen klacht in tegen Marc Van Asch (CD&V), burgemeester van Vilvoorde en advocaat.

Ze willen aanklagen dat het advocatenkantoor Van Asch & Partners met succes een OCMW-cliënte verdedigde en erin slaagde haar huwelijk met een Marokkaanse partner geldig te laten verklaren. Eerder had het stadsbestuur geweigerd het huwelijk te erkennen na advies van de dienst Vreemdelingenzaken en het parket, wegens vermoedens van schijnhuwelijk. Dat melden de Vilvoordse politici en OCMW-voorzitter Hans Bonte in een persbericht.
 
De bal ging aan het rollen toen één van de cliënten van het advocatenkantoor Van Asch & Partners de factuur voor betaling aan het OCMW van Vilvoorde overmaakte, zeggen Simoens (Nieuwe Christen Democraten Vilvoorde) en Van Hende (Vilvocraten). "Dat een burgemeester op dergelijke manier zijn kas spijst, is verwerpelijk", menen ze. Ze klagen de kwestie aan bij de gouverneur van Vlaams-Brabant.
 
OCMW-voorzitter Hans Bonte (sp.a) bevestigt de feiten. "Het Vilvoordse OCMW ging niet in op de vraag tot voorschot voor het honorarium van de advocaat/burgemeester", en besliste het college van burgemeester en Schepenen in te lichten. "Het OCMW van Vilvoorde wenst zich maximaal te distantiëren van de praktijken en vraagt volledige duidelijkheid in dit en soortgelijke dossiers van de advocaat/burgemeester", klinkt het scherp. (belga/adv)