Klacht tegen Sinksenfoor ongegrond

De Antwerpse Sinksenfoor mag op zijn oude vertrouwde locatie blijven staan. Buurtbewoners hadden een milieustakingsvordering ingediend tegen het stadsbestuur, omdat ze niet willen dat de Gedempte Zuiderdokken nog langer gebruikt worden voor dergelijke 'hoogdynamische' evenementen of als parking. De rechtbank heeft hun vordering echter ongegrond verklaard. Dat de Antwerpse Sinksenfoor dan toch niet moet verhuizen, is een overwinning van het gezond verstand, zegt Unizo Antwerpen Stad. "De Sinksenfoor niet laten doorgaan, zou een economische ramp zijn voor zowel de foorkramers als de ondernemers in de stad", luidt het.

De bewoners voerden aan dat de Gedempte Zuiderdokken in 1979 de bestemming van parkgebied kregen in het gewestplan en dat de stad dus eigenlijk geen vergunning heeft om er evenementen zoals de Sinksenfoor, Antwerpen Proeft en StuDay te laten doorgaan.

Volgens de stad is er echter een vermoeden van vergunning, omdat de dokken al tien jaar voor het gewestplan gebruikt werden als parking en evenementenplein. Bovendien is er een recent Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) waarin de Gedempte Zuiderdokken als multifunctioneel plein werden opgenomen.

Vordering ongegrond
In het vonnis werd echter op geen enkel van die argumenten geantwoord. De rechtbank oordeelde dat de helft van de elf eisers niet eens in Antwerpen woont en dat hun vordering dus sowieso onontvankelijk is. De vordering van de bewoners die wel in Antwerpen wonen, werd ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

Aangezien een milieustakingsvordering maar door een beperkt aantal instanties kan worden ingesteld, hadden de bewoners dat namens de stad gedaan. De stad had dus eigenlijk de stad gedagvaard en dat kon volgens de rechtbank niet.

De kans is echter groot dat dit niet het einde van het verhaal is. "Wij hebben nog verschillende andere mogelijkheden. We kunnen een kort geding aanspannen, een strafrechtelijke procedure instellen, een klacht met burgerlijke partijstelling indienen bij de onderzoeksrechter, het GRUP aanvechten bij de Raad van State en het vermoeden van vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwisting, maar dat moet ik nog eens met mijn cliënten bespreken", zegt advocate Griet Cnudde.

Unizo laat nog weten dat het bereid blijft om constructief mee te werken met alle betrokkenen aan een kwalitatieve oplossing voor de problemen van de Gedempte Zuiderdokken en het Zuid. "Er kan maar sprake zijn van een verplaatsing van de Sinksenfoor nadat een evenwaardige kwalitatieve nieuwe plaats is gevonden. Zo lang er geen alternatief is, kan er ook geen verhuis zijn", luidt het.