Klacht tegen Sinksenfoor: mogelijk verdwijnen 1.700 gratis parkeerplaatsen

De rechtbank in Antwerpen heeft zich vandaag gebogen over de milieustakingsvordering die elf bewoners van het Antwerpse Zuid hebben ingediend tegen het stadsbestuur. Zij willen dat de Gedempte Zuiderdokken niet langer gebruikt worden als parking of voor "hoogdynamische" evenementen. De stad verzet zich daar tegen.

De bewoners hebben vooral problemen met de Sinksenfoor wegens de wekenlange geluidshinder. Ze voeren aan dat de Gedempte Zuiderdokken in 1979 de bestemming van parkgebied kregen in het gewestplan, maar dat de stad nooit iets ondernomen heeft om er daadwerkelijk een park van te maken. "Ze creëerde zo zelf de mogelijkheid om er evenementen te organiseren, maar heeft daar eigenlijk geen vergunning voor", pleitte hun advocate Griet Cnudde.

De stad voerde op zijn beurt aan dat er een "vermoeden van vergunning" is. "De dokken werden in 1969 gedempt en meteen als parking en evenementenplein in gebruik genomen. Dat is dus tien jaar voor het gewestplan", stelde advocaat Roland Pockelé-Dilles.

Hij verwees ook naar een recent Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), dat nog in het Belgische Staatsblad moet gepubliceerd worden, maar waarin de Gedempte Zuiderdokken als multifunctioneel plein werden opgenomen. Volgens de bewoners staat het GRUP echter vol onwettigheden. De stad erkent dat het nog aangevochten en zelfs vernietigd kan worden, maar zolang dat niet het geval is, moet er wel rekening mee gehouden worden.

Antwerpen Proeft, StuDay en Antwerpen Zingt
Als de bewoners gelijk krijgen, verdwijnen er 1.700 gratis parkeerplaatsen en moeten naast de Sinksenfoor ook evenementen zoals Antwerpen Proeft, StuDay en Antwerpen Zingt een nieuwe locatie zoeken.

De rechter doet op 7 mei uitspraak. De opbouw van de Siksenfoor start binnen twee weken.