Zwaardere straf voor Vangheluwe niet uitgesloten

Roger Vangheluwe.
BELGA Roger Vangheluwe.
Het Vaticaan heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de sanctie voor Roger Vangheluwe. Uit een mededeling die vandaag door de persdienst van het Vaticaan werd verspreid, blijkt dat het niet uitgesloten is dat de gewezen bisschop nog een zwaardere straf te wachten staat. Kerkjurist Rik Torfs reageert verbaasd.

De Congregatie voor Geloofsleer maakte afgelopen zaterdag bekend dat Vangheluwe België moet verlaten en een spirituele en psychologische behandeling moet volgen. Die beslissing stuitte op veel kritiek, omdat heel wat mensen de straf te licht vonden.

Volgens de mededeling van de persdienst van het Vaticaan is die sanctie evenwel niet definitief, maar gaat het slechts om een stap in de lopende procedure.

"De Congregatie voor de Geloofsleer heeft de beslissing voor de psychologische behandeling genomen om nadere elementen voor een diagnose en prognose te kunnen bekomen, om zo de kerkrechtelijke procedure te kunnen afsluiten. Dit alles met het oog op het nemen van een definitieve beslissing die binnen de bevoegdheid van de Congregatie voor de Geloofsleer blijft en die door de H. Vader zal moeten worden bevestigd", luidt het letterlijk.

"Sanctie kan nog worden herzien"
"Die behandeling is dus in de eerste plaats bedoeld om voor Vangheluwe een diagnose en prognose te stellen", verduidelijkt Geert Lesage van de persdienst van de Belgische bisschoppenconferentie. "En op basis van die gegevens zal de procedure worden afgesloten. Er is dus nog geen definitieve beslissing: de sanctie kan nog herzien worden."

Een zwaardere straf voor de gewezen Brugse bisschop blijft dus mogelijk, al benadrukt Lesage dat hij niet weet of dat ook effectief het geval zal zijn. "Alles ligt nog open", luidt het.

Nog volgens Lesage is de vandaag verspreide toelichting van het Vaticaan niet het gevolg van de verontwaardiging die in België ontstond toen de sanctie voor Vangheluwe werd bekendgemaakt.

"Het persbericht dat zaterdag werd uitgestuurd was wel heel erg summier. Ik vermoed dat er daardoor heel wat vragen toekwamen bij de persdienst van het Vaticaan en dat naar aanleiding daarvan beslist werd om deze toelichting te geven", luidt het.

Rik Torfs: "Ethisch in de fout gegaan"
"In theorie is het zeker mogelijk dat het Vaticaan sancties blijft uitspreken, maar ik vind het wel vreemd dat er wordt ingegaan tegen het principe dat je geen twee keer gestraft kan worden voor hetzelfde feit." Dat verklaarde kerkjurist Rik Torfs in een reactie op het nieuws.

"Ik vind dus dat hier ethisch in de fout wordt gegaan. Eerst wordt de verjaring opgeheven om een 'flutstraf' - dus niet eens een behoorlijke sanctie - uit te spreken. En vervolgens wordt daar nog een sanctie aan toegevoegd. Ik vind wel dat Vangheluwe een zware straf verdient, maar ik vind het bedenkelijk dat de voornaamste rechtsbeginselen daarbij met de voeten worden getreden", aldus Torfs.

De Congregatie voor Geloofsleer maakte zaterdag bekend dat Vangheluwe België moet verlaten en een spirituele en psychologische behandeling moet volgen. Die beslissing stuitte op veel kritiek, omdat heel wat mensen de straf te licht vonden.

Torfs kan niet zeggen of die straf nu mogelijk herzien wordt vanwege die kritiek. "Ik hoop dat dat niet het geval is. Het zou wel heel vreemd zijn als je eerst een jaar over een sanctie gaat nadenken en die vervolgens weer gaat aanpassen omdat er reactie komt."

Advocaat Walter Van Steenbrugge, die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk vertegenwoordigt, wil niet reageren omdat het "onwaarschijnlijk is dat de uitspraken van het Vaticaan blijkbaar 'in schuifjes' komen."

Mettepenningen: "Spelen met gevoelens slachtoffers"
Theoloog Jürgen Mettepenningen is niet te spreken over de manier waarop het Vaticaan communiceert over de sanctie van de gewezen Brugse bisschop Vangheluwe. "In zo'n belangrijk dossier mag je toch verwachten dat er op zorgvuldige wijze gecommuniceerd wordt. Door dat niet te doen, speel je met de gevoelens van de slachtoffers."
 
"Ik begrijp niet dat er in deze zaak - toch een symbooldossier bij uitstek - eerst een jaar gewacht wordt om een bericht te verspreiden dat vervolgens al na enkele dagen weer moet worden herzien", stelt de theoloog en voormalige woordvoerder van aartsbisschop Léonard. "Bovendien werd de beslissing van de Congregatie van de Geloofsleer zaterdag niet als een tussentijdse maatregel voorgesteld, maar blijkt ze dat nu ineens wel te zijn."
 
"Door zo onzorgvuldig te communiceren in zo'n belangrijk dossier speel je met de gevoelens van de slachtoffers en de Belgische kerkgemeenschap", besluit Mettepenningen. (belga/adha/tw/adv)