Slachtoffers seksueel misbruik krijgen geen geld

De dagvaarding van de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen door slachtoffers van seksueel misbruik, is nietig. Dat heeft het Gentse hof van beroep vandaag beslist in een bevestiging van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Een veertigtal slachtoffers probeerde een groepsvordering in te dienen, maar krijgt opnieuw ongelijk.

De groepsvordering werd ingeleid door de advocatenassociatie Van Steenbrugge, Van Acker & Mussche en gebeurde in naam van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Het advocatenkantoor probeerde een collectieve vordering of 'class action'-zaak in te stellen. De bedoeling van de klacht was om de aansprakelijkheid in hoofde van de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten te laten vaststellen.

De eisers stelden dat ze allen slachtoffer waren van seksueel misbruik en dat ze schade leden door de nalatigheid van de kerkelijke overheid. De rechtbank van eerste aanleg in Gent besliste in 2013 dat de dagvaarding nietig was. Volgens de rechtbank kon één slachtoffer niet dagvaarden in naam van een hele groep slachtoffers en gold de immuniteit van de Heilige Stoel. Het hof van beroep in Gent oordeelde vandaag eveneens dat de Heilige Stoel staatsimmuniteit geniet en dat de vordering op 'geen enkel concreet feit' gebaseerd is.

"Class action kan niet"

Het arrest van het Gentse hof van beroep dat de dagvaarding van de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen nietig verklaarde, is volgens de advocaten van de Belgische bisschoppen en de Heilige Stoel een heldere beslissing. "U moet in concrete gevallen beschrijven wat de fouten waren en door wie ze gemaakt zijn. Dat is nooit gebeurd", zegt de advocaat van de bisschoppen Fernand Keuleneer.

"Het is een regel van het internationale recht dat je geen vordering kan instellen tegen een vreemde staat, een vreemde soeverein, en de Heilige Stoel wordt daarmee gelijkgesteld. Dat is de reden waarom de vordering van de slachtoffers afgewezen werd", zegt advocaat Raf Verstraeten, die optrad voor de Heilige Stoel. "Je kan echter niet om het leed van de slachtoffers heen en de Kerk heeft ook initiatieven genomen om ook buiten de juridische context te trachten tegemoet te komen aan het leed van de slachtoffers."

Fernand Keuleneer, de advocaat van de Belgische bisschoppen, had gepleit dat de collectieve vordering onontvankelijk moest verklaard worden. "U moet in concrete gevallen beschrijven wat de fouten waren en door wie ze gemaakt zijn. Dat is nooit gebeurd en daarom hebben we van dag één gezegd dat zo'n 'class action' in België niet kan. Dat is nu in beroep net als in eerste aanleg bevestigd."