Opvolgingscommissie seksueel misbruik geïnstalleerd

Karine Lalieux (PS) wordt voorzitster van de opvolgingscommissie.
UNKNOWN Karine Lalieux (PS) wordt voorzitster van de opvolgingscommissie.
In de Kamer is vanavond de opvolgingscommissie van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik geïnstalleerd. De oprichting was voorzien in het eindverslag van de commissie. Haar doel is te kijken wat er met de ongeveer 70 aanbevelingen van de commissie gebeurt.

Vanavond vond na afloop van de plenaire vergadering enkel de installatievergadering plaats waarop de voorzitster werd aangeduid.

Het gaat opnieuw om Karine Lalieux (PS), die ook al de "Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk" voorzat. De leden van de commissie blijven dezelfde.

Volgende woensdag staat een nieuwe vergadering op de agenda. Het is de bedoeling dan meer concrete werkafspraken te maken. Ook moet de commissie nog experten aanduiden. Dat worden er wellicht twee. De fracties werden gevraagd voorstellen te formuleren.

De experts moeten in eerste instantie het mechanisme van het zogenaamde arbitragesysteem voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk uitwerken. Het ging om een van de belangrijkste aanbevelingen van de bijzondere commissie. (belga/adha)Video