Officieel: Seksueel misbruik verjaart pas na vijftien jaar

UNKNOWN
De plenaire Kamer heeft een eerste reeks aanbevelingen van de bijzondere commissie seksueel misbruik goedgekeurd. Enkel Vlaams Belang onthield zich. De bijzondere commissie zag het levenslicht in de nasleep van de pedofiliegevallen in de kerk. Ze leverde een rist aanbevelingen af, waarvan een eerste reeks in een wetsvoorstel werd gegoten.

Het voorstel trekt de verjaringstermijn op van tien naar vijftien jaar. Minderjarigen zullen nog vijftien jaar de tijd hebben aangifte te doen vanaf wanneer ze meerderjarig zijn geworden. Verhoren van minderjarigen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik zullen audiovisueel moeten worden opgenomen.
 
Uitgebreid spreekrecht
Mensen die door een beroepsgeheim gebonden zijn, zullen onder bepaalde voorwaarden aangifte kunnen doen van feiten van seksueel misbruik van een minderjarigen of van een kwetsbaar persoon. Er komt geen spreekplicht, maar het spreekrecht wordt wel uitgebreid.
 
Kinderporno strafbaar
Ook wordt het bekijken van kinderporno strafbaar. Er komt ook een uitbreiding van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat moet het mogelijk maken bij elke veroordeling voor seksueel misbruik de terbeschikkingstelling te kunnen opleggen, dus ook wanneer die veroordeling samenvalt met een veroordeling voor een ander feit, zoals een drugsdelict.
 
Aangifte bij politie
Slachtoffers zullen zich ook makkelijker als benadeelde partij kunnen laten registreren. Vroeger moest dat bij het secretariaat van het openbaar ministerie gebeuren, wat vaak een grote drempel was. Voortaan zal dat gewoon bij de politie kunnen. Mensen met zo'n statuut kunnen eenvoudiger op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van hun dossier. (belga/adb)