Kerk betaalde al bijna 2,3 miljoen euro uit in verjaarde misbruikdossiers

(Illustratiefoto)
BELGA (Illustratiefoto)
De kerk heeft de voorbije drie jaar al bijna 2,3 miljoen euro schadevergoeding betaald aan zo'n 420 slachtoffers van seksueel misbruik waarbij de feiten verjaard waren. Dat blijkt uit het tussentijds verslag dat de speciaal opgerichte arbitragecommissie vandaag heeft voorgesteld. Intussen is ruim tachtig procent van de dossiers afgerond. De commissie hoopt volgend jaar helemaal klaar te zijn.

Het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik werd opgericht speciaal voor slachtoffers van seksueel misbruik door Belgische geestelijken die door de verjaring van de feiten nergens anders meer terecht konden. Voor alle niet-verjaarde feiten blijven de gewone rechtbanken bevoegd.

Van de 628 bij het centrum ingediende dossiers, is slechts "een honderdtal" (112 op 18 november) nog niet behandeld. Drieënvijftig andere werden niet aanvaard, bijvoorbeeld omdat het niet om misbruik door een priester ging of omdat het slachtoffer intussen overleden was.

Verzoening
In meer dan 420 gevallen kwam het intussen tot een verzoening, inclusief uitbetaling van een schadevergoeding. Vorig jaar ging het om 234 zaken, sinds begin dit jaar kwamen er daar nog eens een 160-tal bij. Afhankelijk van de feiten - aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, langdurig misbruik,... - kunnen de vergoedingen oplopen tot 25.000 euro en meer. Dit jaar werd al in twee gevallen tot 25.000 euro uitbetaald, vorig jaar gebeurde dat vijf keer.

Nog uit de cijfers blijkt opnieuw dat het in de meeste gevallen om mannen gaat (81%), met opvallend meer Nederlandstalige slachtoffers (68%). Ook bij de 112 overblijvende zaken, gaat het nog om 89 Nederlandstalige dossiers.