Europees Hof beschouwt klacht van tientallen Belgische slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk ontvankelijk

Raadsman Walter Van Steenbrugge: "Onze argumentatie werd nooit in overweging genomen. Ik ben er gerust op dat Straatsburg dat niet zal aanvaarden".
belga Raadsman Walter Van Steenbrugge: "Onze argumentatie werd nooit in overweging genomen. Ik ben er gerust op dat Straatsburg dat niet zal aanvaarden".
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft de klacht van enkele tientallen Belgische slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk "niet onontvankelijk" verklaard. Dat bevestigt hun advocaat, Walter Van Steenbrugge, na berichtgeving van Knack.

Van Steenbrugge trok naar Straatsburg, nadat zowel de rechtbank van eerste aanleg, het hof van beroep en het Hof van Cassatie in België een 'class action' of groepsvordering tegen de Belgische bisschoppen en de Heilige Stoel in Rome om procedurele redenen hadden afgewezen. Het EHRM beschouwt die klacht nu "niet onontvankelijk". Volgens Van Steenbrugge raakt ruim zeven op de tien klachten niet voorbij die eerste selectie. "Daarom is dit voor ons zo belangrijk", zegt hij.

Immuniteit voor Vaticaan
"De slachtoffers van het seksueel misbruik hadden nooit toegang tot een rechter die hun klacht wou beoordelen", zegt Van Steenbrugge. "Artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt nochtans dat je áltijd bij een rechter moet terechtkunnen als je subjectieve rechten zijn geschonden. De Belgische rechters beschouwden dat de wijze van rechtsingang niet ontvankelijk was. Volgens hen was de groepsvordering procedureel niet toelaatbaar. Ze kenden ook het Vaticaan immuniteit toe. Onze argumentatie werd nooit in overweging genomen. Ik ben er gerust op dat Straatsburg dat niet zal aanvaarden."

Kardinaal Danneels
Als het EHRM meegaat in de redenering van Van Steenbrugge is een nieuwe, burgerlijke zaak mogelijk. Een uitspraak van het EHRM kan wel jaren op zich laten wachten. Daarnaast is er nog een strafrechtelijke procedure lopende. In die zaak werden bij de zogenaamde Operatie Kelk huiszoekingen verricht in Mechelen in onder meer het bisschoppelijk paleis en de woning van kardinaal Godfried Danneels. Via het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik binnen de Kerk werden slachtoffers al vergoed, maar enkel in het geval van verjaarde feiten of als de dader overleden was. Van Steenbrugge spreekt bovendien van "een doekje voor het bloeden".

Nog een opvallende zaak uit het interview is dat Van Steenbrugge erin bevestigt dat er "video-opnames bestaan" van seksueel misbruik door geestelijken. Maar voorlopig wil hij daar niet meer over kwijt.