Adriaenssens: "Klacht is test voor daadkracht Commissie"

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens.
Photo News Kinderpsychiater Peter Adriaenssens.

"De klacht die we in de zaak die ons vandaag samenbrengt, moesten behandelen, kan beschouwd worden als een test voor transparantie en daadkracht." Dat zegt Peter Adriaenssens, kinderpsychiater en voorzitter van de Commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie.
 
"In de media werd enkele keren de vraag gesteld of de Commissie wel in staat zal zijn onafhankelijk haar beslissingen te formuleren. Het enige goede antwoord is ons te beoordelen op wat we doen", vervolgt Adriaenssens. "Ieder dossier van seksueel misbruik in de kerk is een situatie van verlies voor ons allen. Er is meetbare schade bij slachtoffers, er moet heel wat tijd en energie besteed worden aan de besluitvorming over daders, en er is de onzichtbare kostprijs van geschonden vertrouwen. Daarom herhaal ik hier de oproep van de Commissie niet alleen aan slachtoffers maar ook aan mensen die weten dat zij de grenzen van gepast seksueel gedrag overschrijden, zelf met ons contact te zoeken."
 
"Het respect voor een slachtoffer dat de moed heeft met zijn lijden uit de geheimhouding te treden, betekent twee zaken. Enerzijds is er de verantwoordelijkheid voor de leidinggevenden om alles in het werk te stellen om het slachtoffer te beschermen en de dader te stoppen. Anderzijds is er een verantwoordelijkheid voor de publieke opinie, namelijk de anonimiteit te respecteren die door het slachtoffer en diens familie gevraagd worden. Ik vraag aan de media met aandrang geen contact te nemen", besluit Adriaenssens. (belga/lpb)