"Aanwijzingen dat Operatie Kelk onwettig verlopen is"

UNKNOWN
Volgens het christelijke weekblad Tertio zijn er aanwijzingen dat de Operatie Kelk onwettig verlopen is. Dat staat te lezen in het Tertio-nummer dat vandaag verschijnt.

"Het bij Operatie Kelk ontplooide machtsvertoon is in België ongezien. Ook de omvang van de inbeslagnames bij het aartsbisdom is zeer uitzonderlijk. Onderzoeksdaden moeten in verhouding staan tot hun doel: ze moeten proportioneel zijn. Dat doel moet daarenboven een legitiem doel zijn". Dat zijn enkele van de bezwaren die Fernand Keuleneer, de advocaat van het aartsbisdom en van de kardinaal, formuleerde in een brief aan de procureur-generaal.

Beroepsgeheim
Er werd volgens Tertio ook geen rekening gehouden met het beroepsgeheim, zowel van priesters als van geneesheren. "De archieven en computers van het aartsbisdom bevatten documenten die daaronder vallen en die niet zomaar meegenomen mochten worden. Bij de huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens had een vertegenwoordiger van de Orde van geneesheren aanwezig moeten zijn, aangezien het ging om een vertrouwenscentrum en de dossiers van een kinderpsychiater. Zo'n vertegenwoordiger was er niet bij. Verder geniet de correspondentie met de nuntius op de computer van kardinaal Godfried Danneels diplomatieke immuniteit en zijn briefwisseling met de Heilige Stoel staatsimmuniteit", zo staat te lezen in het artikel.
 
Geen concrete aanwijzing
Volgens het weekblad doet de omvang van Operatie Kelk denken aan een 'fishing expedition' waarbij op goed geluk een zo groot mogelijk vangnet wordt uitgeworpen in de hoop dat er wel iets in de netten komt, maar zo'n actie is "niet legitiem". "Er moet een concrete en specifieke aanwijzing van een welbepaald misdrijf zijn voor een legitieme huiszoeking en er moet gezocht worden naar bewijsmateriaal dat dit welbepaald misdrijf aantoont. Om het meenemen van alle computers en archieven van het aartsbisdom en van de commissie-Adriaenssens te rechtvaardigen en om de legitimiteit van de grafschennis aan te tonen, zou de onderzoeksrechter dus over een 'atoombom' moeten beschikken", aldus Tertio.

Lekken
Volgens het weeklbad bleef het onderzoek ook na de huiszoekingen verlopen "op een wijze die vragen doet rijzen". "Voortdurend waren er perslekken en schendingen van het onderzoeksgeheim. De inhoud van de computer van kardinaal Danneels en informatie over zijn verhoor kwamen in de nationale en internationale pers terecht. Inmiddels heeft de kardinaal een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend". Tot nu toe is nog altijd niemand in verdenking gesteld en is het volgens Tertio niet bekend waarom een strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd.

Schuldig verzuim
Verder zou schuldig verzuim door velen (te) breed worden geïnterpreteerd. "Ze denken dat de kerk beter dit of dat had gedaan. Zelfs de paus, het Vaticaan en de Belgische bisschoppen wijzen erop dat de aanpak van weleer niet altijd geslaagd was, maar een 'verkeerde' aanpak is nog geen misdrijf in juridische zin. Artikel 422 bis van het Strafwetboek geeft een veel engere invulling aan schuldig verzuim.

Laks beleid
Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit de kerkleiding kan worden aangewreven. Van schuldig verzuim is alleen sprake wanneer iemand daadwerkelijk kennis heeft van een feitelijke toestand van ernstig gevaar - niet een toestand die voorbij is - en daarbij met opzet en uit vrije wil weigert hulp te verstrekken. Het gaat niet om loutere nalatigheid, gebrek aan voorzorg of een achteraf bekeken te laks beleid, maar om een doelbewuste weigering hulp te verschaffen aan een welbepaalde persoon in een dringende noodtoestand die gekend is en waaraan kan worden verholpen", stelt Tertio.

Schuldig verzuim en burgerlijke aansprakelijkheid voor aangestelden zijn twee verschillende zaken, zo stipt het weekblad aan. "Een strafrechtelijk onderzoek gaat na wie welk misdrijf beging. Een totaal andere kwestie is de burgerrechtelijke vraag wie de door een fout - die geen misdrijf hoeft te zijn -veroorzaakte schade moet vergoeden. Eerder oordeelde het hof van beroep dat een bisschop niet aansprakelijk kan zijn voor alle daden van de door hem aangestelde priester", besluit Tertio. (belga/ep)

Fernand Keuleneer
UNKNOWN Fernand Keuleneer