Kilometerheffing is aanvaardbaar voor Demotte

UNKNOWN

De invoering van een slimme kilometerheffing in 2011-2012 is aanvaardbaar voor de Waalse regering, verklaarde Waals minister-president Rudy Demotte na een ontmoeting met de Nederlandse regeringsleider Jan Peter Balkenende. Hij sluit evenwel niet uit dat Wallonië in de tussentijd een ander systeem invoert.

Sneller wegenvignet
Nederland wil tegen 2011 een slimme kilometerheffing invoeren. Ook de Vlaamse regering is voorstander van zo'n heffing voor vrachtwagens en wil die liefst tegelijkertijd overal in de Benelux ingevoerd zien. De Waalse regering is akkoord, maar Waals minister van Verkeer Michel Daerden liet al meermaals verstaan dat hij sneller toch een wegenvignet wil invoeren. (belga/gb)