Kiezersbiljet: gratis met de trein naar het stemhokje

PHOTO_NEWS
Naar aanleiding van de verkiezingen op 25 mei stelt de NMBS opnieuw het gratis 'Kiezersbiljet' ter beschikking van mensen die de trein nemen om te gaan stemmen. Zo kunnen ze gratis naar het station sporen dat het dichtst bij de plaats gelegen is waar ze moeten gaan stemmen.

Het gaat dan om kiezers die niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen of studenten die door hun studies in een andere gemeente verblijven dan die waar ze op de kiezerslijsten staan ingeschreven.

Het biljet geldt ook voor personen die in een ziekenhuis of een gezondheidsinrichting verblijven, gelegen in een andere gemeente dan deze waar zij op de kiezerslijsten staan ingeschreven, net als kiezers die loon- of weddetrekkenden zijn en die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan die waar ze moeten gaan stemmen, alsook hun inwonende familieleden die stemplichtig zijn.

Alle rechthebbenden kunnen het biljet gratis ophalen in het station. Het 'Kiezersbiljet' geldt voor een heen- en terugreis in tweede klasse met heenreis mogelijk al van vrijdag 23 mei 2014 vanaf 19.00u en terugreis op zondag 25 mei tot de nachtelijke onderbreking van de treindienst.

Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober 2012 werden iets meer dan 3.300 'Kiezersbiljetten' uitgevaardigd.