Kernkabinet samen over terreuraanpak

De topministers hebben vanavond tot 23.15 uur bijeen gezeten over de onderwerpen die de laatste dagen in de kijker stonden: het sociaal overleg en de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Het was voor het eerst dat alle ministers weer samenzitten, sinds CD&V en N-VA in de clinch gingen over de inzet van militairen op straat.

Het kernkabinet boog zich over het ontwerpakkoord dat de sociale partners in de Groep van Tien, zonder de socialistische vakbond, hebben gesloten. Er is een wil om het akkoord uit te voeren, was na afloop te horen. De regering wacht de positie van de sociale partners af, en dan vooral van het ACV, dat zich op 10 februari uitspreekt.

De maatregelen in de strijd tegen terrorisme en radicalisme zorgden voor spanningen tussen de coalitiepartners, vooral tussen CD&V en N-VA, over de aanwezigheid van militairen in de straat of over het afnemen van de Belgische nationaliteit. De ministers hebben geprobeerd de violen te stemmen met het oog op de uitvoering en omzetting van de twaalf maatregelen die midden januari werden genomen naar aanleiding van de antiterreuractie in Verviers.