Kerk vraagt hulp van buitenaf voor herbenoemingen pedofiele priesters

Brugs bisschop Jozef De Kesel wou eerder dit najaar een priester herbenoemen tot pastoor, nadat die voordien een minderjarige had aangerand.
BELGA Brugs bisschop Jozef De Kesel wou eerder dit najaar een priester herbenoemen tot pastoor, nadat die voordien een minderjarige had aangerand.
De kerk vraagt om ondersteuning van buitenaf voor beslissingen over de mogelijke herintegratie van priesters die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik. Dat heeft bisschop Johan Bonny vandaag laten verstaan. Hij denkt aan steun vanuit de forensische psychiatrie, sociale en psychosociale diensten en de steuncentra van justitie. Maar ook een externe screening van de opvolging van bepaalde dossiers moet kunnen, vindt Bonny.

Eerder dit najaar ontstond heel wat ophef rond de intentie van de Brugse bisschop Jozef De Kesel om een priester opnieuw te benoemen tot pastoor, nadat die enkele jaren voordien een minderjarige had aangerand. "Allicht hadden we onvoldoende ingeschat hoe gevoelig het nog ligt en hoe dat vandaag overkomt", erkenden De Kesel en zijn vicaris-generaal Koen Van Houtte vandaag in de Kamer, nadat ze de beslissing uitvoerig hadden toegelicht.

Soms is er simpelweg "geen kant en klare oplossing", onderstreepte ook de Antwerpse bisschop Johan Bonny in de 'opvolgingscommissie seksueel misbruik'. De meeste daders zijn intussen overleden of hoogbejaard, terwijl er de voorbije vijf jaar ook 22 door Rome uit de kerk zijn gezet. Maar voor een kleine groep is niet zomaar "een levenslang ja of neen" mogelijk, vinden de bisschoppen.

Wetenschappelijke commissie

De basisregel is hoe dan ook dat een dader "in geen geval nog kan worden ingezet in een werkveld met kinderen of jongeren". Andere welomschreven taken moeten volgens de kerk soms wel nog kunnen. Maar pas na een afweging van onder meer de aard van de feiten, het risico op herhaling, het inzicht van de dader, het aanvoelen van het slachtoffer, het oordeel van justitie, het recht op herstel en de publieke opinie.

In concrete dossiers "tot een inschatting komen die zowel professioneel gefundeerd als maatschappelijk aanvaardbaar is", blijft echter zeer moeilijk, zo bewees de heisa rond de pastoor in Middelkerke voor Bonny nogmaals.

De kerk vraagt daarom hulp van buitenaf. "Zonder deze ondersteuning zijn de kerkelijke verantwoordelijken amper gewapend om beslissingen te nemen", vindt de Antwerpse bisschop. "In dat licht zou ik aan deze parlementaire commissie een vraag willen voorleggen tot verder onderzoek: hoe en met wie de kerkelijke overheid kan samenwerken wanneer ze haalbare oplossingen moet vinden voor concrete personen en situaties, of: door wie zij de opvolging van bepaalde dossiers kan laten screenen?"

Concreet denkt Bonny aan een wetenschappelijke commissie zoals die al werd opgericht voor de begeleiding van de omgang met de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, die zich nu over de kant van de daders kan buigen. Naast een eventuele herintegratie gaat het dan bijvoorbeeld over de vraag hoe gerecht en de kerk zich verhouden bij het nemen van preventieve maatregelen tegenover vermeende daders. De kerk blijft vaak immers afhankelijk van justitie om de aard en de ernst van de feiten te kennen en de verantwoordelijkheid van de vermeende dader in te schatten, zo klonk het nog.

Het blijft zeer moeilijk tot een inschatting te komen die zowel professioneel gefundeerd als maatschappelijk aanvaardbaar is

Johan Bonny, Antwerps bisschop

Burgerlijke partij

De debatten in de commissie verliepen sereen. Verscheidene parlementsleden onderstreepten daarbij wel dat de verantwoordelijkheid voor de eindbeslissing in eerste instantie bij de kerkelijke autoriteiten blijft. Bovendien moet de kerk zich de vraag durven stellen of bepaalde priesters nog wel een plaats hebben binnen de kerk. Worden ze echter uit de kerk gezet, dan hebben de kerkelijke autoriteiten er geen enkele vat meer op, zo reageerde Bonny.

Tot slot hadden de bisschoppen wel oor naar de de suggestie dat de kerk zich steeds burgerlijke partij kan stellen in gerechtelijke procedures tegen priesters. "Dat zullen we voortaan doen zodra dat opportuun is", zo liet bisschop van Doornik Guy Harpigny nog optekenen.