KAV heet voortaan Femma

UNKNOWN
De Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) heet voortaan Femma. Dat is in het Kursaal van Oostende bekendgemaakt. De vrouwenvereniging met zowat 80.000 leden maakt deel uit van de christelijke arbeidersbeweging, maar schrapt de verwijzing daarnaar in de nieuwe naam. "De naamsverandering is het logische gevolg van een uitgebreid herbronningsproces", zegt algemeen directeur Eva Brumagne.

Met de nieuwe naam zet de vrouwenbeweging de deur helemaal open voor alle vrouwen, "ongeacht hun geloof, job of herkomst". Femma wil in de toekomst meer aandacht hebben voor jonge vrouwen, alleenstaande vrouwen, kortgeschoolde vrouwen en allochtone vrouwen. Volgens Brumagne schrok de naam soms vrouwen af. Ook het maandblad 'Vrouw en Wereld' krijgt een nieuw kleedje en zal voortaan Femma heten.

Voortdurend heruitgevonden
"Bij het ontstaan van de organisatie 90 jaar geleden was de doelgroep vrij eng: christelijke arbeidersvrouwen. Doorheen allerlei maatschappelijke veranderingen heeft KAV zichzelf voortdurend heruitgevonden", legt Brumagne uit. "De focus van de organisatie wijzigde en de doelgroep verruimde. Intussen noemen lang niet alle KAV-leden zichzelf nog katholiek of christelijk."

Krimpend ledenaantal
De vrouwenvereniging telt nog ongeveer 80.000 leden, maar zag het ledenaantal de afgelopen 20 jaar wegsmelten. Op het hoogtepunt ettelijke decennia terug, waren er 300.000 KAV-leden. "Zoals veel middenveldorganisaties hebben wij een ouder publiek", zegt Brumagne. De opfrisbeurt moet ook jongere vrouwen naar de vereniging lokken. "Het gaat om een moeilijke doelgroep die in een bijzondere drukke fase in het leven zit", zegt de algemeen directeur. "Toch zien wij dat ze het nog belangrijk vinden om zich te verenigen."

UNKNOWN