Katholieken bidden vanaf vandaag een aangepast Onzevader

Vanaf vandaag bidden Nederlandse en Vlaamse katholieken op vraag van het kerkelijk gezag in Rome een gemeenschappelijke versie van het 'Onzevader'.

Vanaf vandaag wordt in de Vlaamse en Nederlandse katholieke kerken een nieuwe versie van het Onzevader gebeden. Het gebed is aangepast, omdat het kerkelijk gezag in Rome wil dat Vlamingen en Nederlanders hetzelfde 'Onzevader' bidden. Het nieuwe gebed klinkt iets moderner.

Hieronder de nieuwe versie van het gebed met de wijzigingen voor Vlaanderen in het vet gedrukt:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede
op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Wie dat verkiest, mag overigens nog steeds de klassieke versie blijven bidden.