Katholieke kerk investeert in klimaatvriendelijke toekomst

Aartsbisschop Jozef De Kesel in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.
belga Aartsbisschop Jozef De Kesel in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.
In het Klimaatakkoord van Parijs hebben de wereldleiders zich geëngageerd om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde "flink onder de 2 graden Celsius te houden", een engagement waartoe ook de katholieke Kerk wil bijdragen. In een nieuwe engagementsverklaring die vandaag bekend wordt gemaakt, vragen de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken investeringen in fossiele brandstoffen in de komende jaren te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.

"De opwarming van de aarde beteugelen zoals het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 voorziet, kan enkel als er snel een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen en als meer dan 80 procent van de gekende voorraden aan steenkool, olie en gas ondergronds blijven", zegt Karel Malfliet, stafmedewerker van Ecokerk, een door de bisschoppen opgerichte deelwerking van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Malfliet juicht dan ook het engagement van de Belgische bisschoppen toe, die daarmee ingaan op een oproep van Ecokerk en Oikocredit, de grootste christelijke sociale investeringsorganisatie wereldwijd. "Deze beslissing is een sterk signaal en een positieve keuze om vanuit de eigen geloofsovertuiging de samenleving van morgen mee vorm te geven", aldus Malfliet.

Duurzame energie

Concreet beslisten de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen, waarmee hun bisdommen samenwerken, te vragen in hun investeringen de voorkeur te geven aan bedrijven die naar een duurzame energietoekomst streven, aan bedrijven die zorgen voor meer gebruik van duurzame energiebronnen en aan bedrijven en projecten die de vraag naar energie verminderen en die efficiënt energiegebruik bevorderen. "In de komende jaren", zo luidt het verder, "moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie."

Global Catholic Climate Movement

Ook een aantal met de katholieke Kerk verbonden organisaties ging in op de oproep en neemt eenzelfde engagement op als dat van de bisschoppen. Het zijn: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen, het Vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen, de Missionarissen van Scheut, de Abdij OLV van Nazareth, de Zusters van Maria, de Salvatorianen, de Zusters van de Bermhertigheid Jesu, de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven en het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Zij sluiten zich aan bij de internationale divestment/investment-campagne van de Global Catholic Climate Movement die op woendag 4 oktober, het feest van de Heilige Franciscus een lijst publiceert van katholieke instellingen in de verschillende continenten die de voorbije maanden eenzelfde beslissing namen.

Ethisch investeringsbeleid

"Het ethische investeringsbeleid van deze organisaties en kerkelijke instellingen wordt zo een hefboom om 'de technologie gebaseerd op zwaar vervuilende fossiele brandstoffen progressief en zonder uitstel te vervangen' (encycliek Laudato Si' 165) en de overgang naar een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst te helpen waarmaken", besluit Johan Elsen, directeur van Oikocredit België.
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Ferdinand Engelbeen

    Sorry, maar de kerk is hier compleet fout: die "duurzame" maatregelen zijn in de eerste plaats duur en zullen nauwelijks effect hebben op het klimaat. Alleen véél profijt voor de windmolen- en zonnepanelenlobby. Wie dat betaalt? Net de armsten onder ons, die de kerk hoort te verdedigen tegen uitbuiting. Die kunnen de rekening van al die "duurzame" projecten gewoon niet meer betalen. Waar zit dan het sociaal engagement van de kerk?

  • Jo jomuma

    Gaan ze dan de wierook weglaten tijdens de viering?

  • Eric De Graef

    Als de Katholieke kerk de mensen niet zou aanzetten zoveel mogelijk kinderen op de (reeds overbevolkte) wereld te zetten, zouden er helemaal geen milieuproblemen zijn.