Katholiek onderwijs: “Aandacht voor Nederlands op onze scholen niet minder dan vroeger”

Getty Images
Hoewel Katholiek Onderwijs Vlaanderen een lesuur Nederlands schrapte uit zijn modellessentabel voor de eerste graad van het secundair onderwijs, vangen de meeste scholen van de koepel dat op door een of meerdere van de vijf uren waarover ze zelf kunnen beslissen, in te zetten. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen op basis van een steekproef bij 372 scholen.

Dit schooljaar bracht de katholieke onderwijskoepel het aantal lesuren Nederlands in zijn modellessentabel voor het eerste jaar van het middelbaar onderwijs terug van vijf naar vier voor het nieuwe vak mens & samenleving. Tegelijk adviseerde hij scholen om een of meer bijkomende uren Nederlands te programmeren als dat nodig zou blijken. Toen de beslissing in de zomer van 2018 bekendraakte, kwam daar heel wat kritiek op.

De koepel voerde nu een steekproef uit bij 372 scholen om te zien hoe ze omgaan met die verandering. Wat blijkt: terwijl een derde (32 procent) het op vier uur Nederlands per week houdt, programmeert ongeveer 15 procent van de scholen standaard vijf lesuren en ruim 3 procent standaard zes lesuren. Daartussen zit nog een grote groep van scholen - ongeveer de helft - die hun leerlingen bijkomende (flex)uren Nederlands aanbieden.

Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen hangen de keuzes van de scholen onder meer af van de leerlingenprofielen, of ze meer op verdieping of remediëring van andere vakken willen inzetten, of soms ook omdat ze de klemtoon op STEM-richtingen - wetenschappelijke, technologische en wiskundige opleidingen - willen leggen.

Verschillen tussen provincies

Zo stelt de koepel grote verschillen tussen de provincies vast. Terwijl ongeveer de helft van de scholen in West-Vlaanderen en Limburg het op vier uur Nederlands houdt, kiezen zeven op de tien scholen in Oost-Vlaanderen, acht op de tien scholen in Antwerpen en negen op de tien scholen in Vlaams-Brabant ervoor om meer dan vier lesuren te geven. "Dat betekent dat scholen bewust rekening houden men hun al dan niet verstedelijkte context en dus ook met hun doelpubliek, bijvoorbeeld veel leerlingen die niet het Nederlands hebben als thuistaal", luidt het.

Vrijheid

Uit de resultaten van de steekproef blijkt volgens de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, dat scholen de grote vrijheid die ze kregen in de nieuwe leerplannen "doordacht benutten". "Uit onze steekproef stellen we vast dat de aandacht voor Nederlands in de lessentabellen van onze scholen niet minder is dan vroeger, maar dat scholen vanuit hun eigen visie en context doordachte keuzes maken die hun leerlingen ten goede komen", zegt hij. "In onze nieuwe leerplannen zetten we bovendien versterkt in op een omvattend taalbeleid in alle vakken.”
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Denis Van den broeck

    Nee ze moeten nu over de koran leren in een katholieke school te gek voor woorden en ja het is verplicht !!!!

  • Gerd Van nieuwenhove

    Dringend lessen ABN terug invoeren ... De Vlamingen verstaan elkaar nog nauwelijks ! En geen onder onderschriften meer op tv ?