Karin Jiroflée verlaat Vlaams-Brabantse deputatie voor Kamer

Karin Jiroflée sinds 2007 gedeputeerde in Vlaams-Brabant werd gisteren op de Vlaams-Brabantse sp.a-lijst verkozen tot lid van de Kamer en verlaat de deputatie. Een opvolger werd nog niet aangeduid maar Tom Troch, momenteel schepen in Londerzeel die al gedeputeerde was van 2007 tot 2010 lijkt de gedoodverfde kandidaat. Jiroflée wordt als provincieraadslid opgevolgd door Geert Schellens.

Jiroflée was van 1994 tot 2003 schepen in Leuven. Tijdens de federale verkiezingen van 2003 sleepte ze een Kamerzetel in de wacht en nam ze ontslag als schepen. Sinds november 2006 is ze gedeputeerde van Vlaams-Brabant. Momenteel is ze er bevoegd voor economie, Europa, onderwijs, gezondheid, sport en gelijke kansen. Jiroflée verhuisde ondertussen naar Haacht waar ze sinds 2013 gemeenteraadsvoorzitter is. Landelijk is ze ook voorzitter van VIVA-SVV, de vrouwenbeweging van de socialistische mutualiteiten.