Kamercommissie vraagt recht op fietsvergoeding voor elke werknemer

Photo News
Als het van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken afhangt, heeft elke werknemer binnenkort recht op een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. Een voorstel van resolutie van CD&V-Kamerlid Jef van den Bergh met daarin de vraag om de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een regeling te laten uitwerken, is vandaag unaniem goedgekeurd. 

De fietsvergoeding is een populaire maatregel bij werkgevers om fietsen te stimuleren. Uit cijfers van de FOD Mobiliteit blijkt dat in 2017 wel 80 procent van de werkgevers met meer dan 100 werknemers een fietsvergoeding toekende. In 2015 was dat nog maar 43 procent. In totaal kregen in 2017 meer dan 481.000 werknemers een fietsvergoeding. De werkgever beslist in principe zelf of en hoeveel fietsvergoeding de werknemers krijgen, tenzij een sectorale cao of een cao op ondernemingsniveau anders bepaalt.

Ondanks de populariteit van de fietsvergoedingen heeft niet elke werknemer er recht op. Ze geldt ook niet overal voor elke soort fiets: federale ambtenaren krijgen bijvoorbeeld geen vergoeding als ze zich van en naar het werk verplaatsen op een speedpedelec. CD&V-Kamerleden Jef Van den Bergh, Franky Demon, Nawal Farih en Steven Matheï willen daar met een resolutie een mouw aanpassen.

De tekst voorziet in het recht op een fietsvergoeding voor alle werknemers, zowel in de private sector als bij de federale overheid, en met een "rijwiel, gemotoriseerd rijwiel of speedpedelec". De resolutie vraagt ook om te onderzoeken of het wenselijk is om het fiscaal en van RSZ-bijdragen vrijgestelde bedrag - nu 0,24 euro per kilometer - op te trekken. 

De resolutie werd vanmiddag unaniem goedgekeurd in de Kamercommissie Mobiliteit. De eventuele concrete uitwerking van het voorstel is wel een bevoegdheid van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad. 

"Voor CD&V mag het bedrijf waar je werkt niet bepalen of je al dan niet van dit recht geniet", reageert Van den Bergh. "Het is de populairste en meest effectieve maatregel voor werkgevers om fietsen te stimuleren. In het belang van een vlotte mobiliteit met minder files, én een duurzame mobiliteit met minder CO2-uitstoot. Voor zowel werkgever als werknemer is dit voordelig." 
13 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Ronny Biesen

  En ondanks dat bedrijven overal verliezen lijden en mensen ontslaan, blijven de politici maar doorgaan met geven en schenken. Makkelijk toch als je zelf niks moet betalen. Maar ze willen natuurlijk de ambtenaren nog wat meer geven, nietwaar. Daar loopt het op uit. Meer voor de dikken en de rest mag stikken.

 • leppens victor

  Ik hoop dat ik mag aannemen dat ze het over zichzelf hebben,die onverdroten,hardwerkende,nietsontziende en recht door zee kamerleden. mvg

 • Emi De graeve

  Hou het leven simpel en stop met al die vergoedinge. Gebruik dat geld maar liever voor veilige fietspaden. Iedereen wil geld maar vergeet dat de ene hand terugneemt wat de andere krijgt... Werk vinden in eigen omgeving is beter dan pendelen of om een fietsvergoeding te bedelen...

 • Bob Boomer

  En de mensen die tevoet naar hun werk gaan !? Dragen die niet bij tot minder files en minder CO2-uitstoot ? Subsidies, vergoedingen, centjes voor doelgroepen of hoe je het ook noemt, lijkt me pure discriminatie, niet ?

 • Jo Hoste

  Ik zou dan ook graag een vergoeding ontvangen omdat ik niet kan gaan werken met de fiets......