Kamer werkt niet tijdens paasvakantie

UNKNOWN

De Kamerleden hoeven dan toch niet een stuk van hun paasvakantie op te offeren om de discussie over de begroting 2008 al op gang te trekken. Dat is vandaag op de conferentie van de voorzitters van de Kamer beslist.

Praktisch onmogelijk
Tot voor kort was het de bedoeling dat de Kamer een week van de paasvakantie zou opofferen om de discussie over de begroting al van start te laten gaan. Daar is nu echter geen sprake meer van, aangezien de nodige begrotingsdocumenten nog niet klaar zijn. Het is dus praktisch onmogelijk om de discussie aan te vatten.

Dringend beleidsnota's gevraagd
Op de conferentie van de voorzitters werd afgesproken om na de vakantie de discussie in een versneld tempo af te werken. De begroting en programmawet moeten uiterlijk tegen midden mei goedgekeurd worden. De Kamer dringt er bij de eerste minister op aan ervoor te zorgen dat zijn ministers toch beleidsnota's over de begroting opstellen en overmaken aan het parlement.

Donderdag beleidsverklaring Leterme
Op de vergadering werd ook de timing voor volgende week vastgelegd. Er is woensdag een gewone plenaire vergadering gepland. Donderdag vindt dan om 14.00 uur de beleidsverklaring van de nieuwe premier Yves Leterme plaats. Het Kamerdebat over die verklaring begint zaterdag om 10.00 uur. (belga/eb)