Kamer treedt strenger op tegen seksueel misbruik bij ngo's in ontwikkelingshulp

Kathleen Depoorter.
JSA Kathleen Depoorter.
De Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft in eerste lezing een wetsvoorstel van N-VA goedgekeurd waarmee harder wordt opgetreden tegen seksueel misbruik binnen de ontwikkelingssamenwerking. De tekst schrijft voor dat ngo's binnen de sector zich aan een integriteitscharter moeten houden, zoniet kunnen ze hun subsidies kwijtspelen.

Het voorstel kreeg nog geen definitief groen licht, maar moet nog een tweede keer langs de commissie passeren en nadien nog het fiat van de plenaire Kamer krijgen. N-VA diende de tekst eind vorig jaar in als gevolg van de schandalen die bij Oxfam en Caritas aan het licht kwamen. Ze vond dat het bestaande integriteitscharter niet ver genoeg ging en wilde sancties kunnen opleggen.

Voortaan wordt dat charter bindend, legt indienster Kathleen Depoorter uit. "Het doel is niet subsidies af te pakken, maar om slachtoffers van seksueel misbruik te beschermen", benadrukt Depoorter. Ze geeft het voorbeeld van een organisatie die een melding van overschrijdend gedrag krijgt, maar er niet mee aan de slag gaat. In dat geval kan de bevoegde minister een beoordeling maken op basis van de ernst van de inbreuk.

Het geamendeeerde wetsvoorstel voorziet ook in een jaarlijks voortgangsrappport en in de aanstelling van een preventie-adviseur. De ngo's moeten ook een meldpunt voorzien, maar afhankelijk van de toegankelijkheid ter plaatse moet de precieze locatie nog worden bepaald. De tekst kreeg bij de stemming groen licht van N-VA, Open Vld, MR, CD&V en Vlaams Belang. Multilaterale organisaties zoals de VN vallen niet onder de nieuwe regeling omdat zij al onder toezicht staan van de WHO.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • branda van den berg

    Als het echt zo dat ze zoiets doen,,,,chemische castratie

  • Dan Midden

    laat gewoon de fiskale aftrekbaarheid daarvan afhangen, waarom moet ik via mijn belastingsbrief deze wandaden meebetalen? Welke "democraat" vindt het normaal dat deze geld van de Belgische staat krijgen hiervoor?