Kabinetten ontlopen extra besparingsronde

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt
BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt
Om de begroting van dit jaar op koers te houden, moeten de federale overheidsdiensten nog eens 402,6 miljoen euro van hun begrote uitgaven blokkeren. Zo blijkt uit een omzendbrief die De Standaard kon inkijken. Vooral Financiën (minimum 138,4 miljoen) en Ontwikkelingssamenwerking (minimum 125 miljoen) worden geviseerd.

Tegen begin volgende week moeten alle departementen aangeven op welke posten ze kredieten gaan blokkeren.

De administraties moeten dus flink minder gaan uitgeven dan toegezegd was in de begroting. Die "onderbenutting" van de centen is door de regering-Michel ondertussen al gevoelig opgetrokken van 600 miljoen euro tot bijna het dubbele, zo'n 1,14 miljard euro.

Justitie, Binnenlandse Zaken en de federale politie moeten de extra inspanning niet leveren, zo leert het document. En ook de kabinetten blijven buiten schot. Hun uitgaven stijgen dit jaar zelfs lichtjes, van 54,2 naar 54,3 miljoen euro.